Solo Drikke Industri
Solo Drikke Industri

Færre arbeider i matindustrien

Antall arbeidsplasser i mat- og drikkeindustrien fortsetter å synke. Nå frykter næringen at nye avgiftsøkninger vil forsterke utviklingen. I fjor sank sysselsettingen i næringen med 1,7 prosent, ifølge rapporten Mat og industri 2012 fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Til sammenligning var samlet nedgang for norsk industri 0,3 prosent.

Publisert

Særavgiftene på alkoholfrie drikkevarer har økt med 83 prosent siden 2009, ifølge NHO Mat og Drikke. (Foto: Telemark Kildevann)

Siden 1999 har sysselsettingen i mat- og drikkeindustrien sunket med 14,8 prosent. Antall ansatte har gått jevnt nedover, med bortfall av rundt 1000 arbeidsplasser årlig.

– Noe av dette kan tilskrives strukturelle endringer, men utviklingen er like fullt bekymringsfull. Pilene peker feil vei, sier Roald Gulbrandsen, direktør for næringspolitikk i NHO Mat og Drikke.

Rundt 46 300 mennesker fordelt på 1950 bedrifter jobber nå i mat- og drikkeindustrien. Samlet produksjonsverdi ligger på drøyt 160 milliarder kroner årlig. De største bransjene rangert etter antall sysselsatte er kjøtt, fisk, bakervarer og meierivarer.

Nytt avgiftshopp

Nå mener næringen at avgiftstrykket er blitt urimelig høyt. Særavgiftene som berører de ulike bransjene utgjør rundt 15 milliarder kroner årlig.

– Avgiftsbeløpene på alkoholfrie drikkevarer har vokst til 1,7 milliarder. Bare siden 2009 har denne avgiften økt med 83 prosent, sier Gulbrandsen.

I et brev til Finansdepartementet advarte organisasjonen nylig mot ytterligere avgiftsskjerping.

– Vi er ikke i mot særavgifter, men mener de må baseres på noen prinsipper. De må være kunnskapsbaserte, det vil si dokumenterbare, teknisk gjennomførbare og mulige å evaluere. I tillegg bør de være mest mulig konkurransenøytrale.

Tilsvarende produkter har ingen slik særavgift i Sverige, og disse varene kan importeres tollfritt.

– For drikkevareindustrien blir dette en uholdbar situasjon, sier Gulbrandsen.

Vann med smak

Telemark Kildevann AS i Fyresdal er blant bedriftene som rammes.

– Avgiftene på halvannen liter brus blir nå liggende tett oppunder seks kroner, uavhengig av om produktet inneholder sukker eller ikke. Det er etter vår mening helt urimelig, sier salgs- og markedssjef Lars Bjørn Bunæs.

Også flaskevann med smak innbefattes av avgiften.

– Hvis vi tilsetter litt fruktose, som har et mye lavere kaloriinnhold enn sukker, belastes varen med de samme avgiftene.

Telemark Kildevann sysselsetter nå mellom 40 og 45 ansatte. Nylig ble det kjent at bedriften investerer i en ny fabrikk på Aurskog i Akershus, i de gamle lokalene til elbilprodusenten Think.

– Vi øker kapasiteten for å være rustet til fremtidig etterspørselsvekst og for å redusere transportdistansen til de store markedene på Østlandet. Investeringskostnadene beløper seg til flere titalls millioner, så den siste avgiftsforhøyelsen skulle vi gjerne vært foruten, sier Lars Bjørn Bunæs.

Newswire

"
Powered by Labrador CMS