Togservering Peggy Bjornsen
Togservering Peggy Bjornsen

Både Quick Service Restaurant og kiosk

NSB Meny Kafé er en blitt fiks hybrid – en kombinasjon av quick service restaurant (QSR) og kiosk. Fullt ansvar for driften har Rail Gourmet Togservice Norge AS.

Publisert

Her er servicemedarbeider Peggy Bjørnsen fra Kristiansand i full sving bak disken. (Foto: Odd Henrik Vanebo)

Det skriver magasinet FastFood i sin siste utgave, som nå er under distribusjon.

Ny avtale

Våren 2010 inngikk Togservice, som selskapet heter i dagligtalen, ny kontrakt med NSB, med en varighet på 5 år (3+1+1).

Omsetningen gikk litt ned, og driftsresultatet ble halvert – fra 17 millioner kroner av en omsetning på 89,8 millioner i 2009, til 8,5 millioner av 87,2 millioner i 2010. (Omsetningstallene innbefatter også noen mindre avtaler med busselskap; togserveringen står for nærmere 80 prosent av den totale omsetning.)

Stor i Europa

– Men det er ikke et resultat av dårligere drift, men av et helt nytt grunnlag for samarbeidet, poengterer Linn Johansen, kommersiell direktør i Rail Gourmet Togservice Norge AS: I Europa er det vanlig at en kommersiell aktør drifter serveringen om bord på kontrakt for togselskapene, og Rail Gourmet er en av de største aktørene i markedet.

– Fra 1. juni 2010 gikk Rail Gourmet Togservice inn i en ny kontraktsperiode med NSB, og gikk fra en logistikkbasert cost plus-avtale til en kommersiell retail-modell der vi overtok serveringen om bord, og driver denne virksomheten for egen regning og risiko, opplyser Johansen.

Lever av eget salg

Konsekvens: – Vi lever nå hovedsakelig av eget salg, og subsidieres i svært liten grad av NSB. Og det er utvilsomt den sunneste driftsmodellen både for oppdragsgiver, for oss som leverandør og for kundene som skal betjenes i siste ledd.

– I kontrakten har vi naturligvis forpliktelser ut over å yte en definert service; vi skal gi et så godt serveringstilbud at det styrker NSBs konkurransesituasjonen. Med andre ord forplikter vi oss til å utvikle et serveringstilbud togpassasjerene opplever som en attraksjon, opplyser Linn Johansen:

– Heldigvis har vi fått den første dokumentasjonen på at vi er på rett vei: Vi gjennomfører halvårlige kundetilfredshetsundersøkelser (KTI), og den har det siste året økt med åtte prosentpoeng (fra 70 til 78).

Markedsorientert

Det er et uttrykk for at driften er overordnet markedsorientert: – Som den skal være i ethvert serviceselskap. I det ligger at vi kontinuerlig oppgraderer menyen og jobber med utvikling av serviceopplevelsen.

Målgruppen, som er togpassasjerene, representerer et tverrsnitt av befolkningen både demografisk og aldersmessig. Det betyr at vi må ha et godt tilbud til alle.

QSR

Kafeene om bord på togene er pr. definisjon ‘quick service restaurants’ (QSR), bekrefter Linn Johansen: – Fordi vi lever av eget salg, må salget prioriteres deretter. Det gjelder å nå fram til alle passasjerene med våre tilbud. Middag og varm mat, samt servering av øl og vin, foregår i kafeen – eller restauranten, om man vil.

– De passasjerene som velger å sitte på plassene sine hele reisen, skal vi nå med salgsvognene våre, som vi setter inn på de sterkest trafikkerte strekningene. Mange har jo med seg laptoper i tillegg til mobiltelefon, som ligger i lomma på yttertøy som er hengt opp eller lagt i hyllene – verdisaker som de nødig vil la ligge igjen for opphold i restauranten. Med de mobile vognene tilbyr vi drikke og bakervarer, også påsmurt, samt snacks og kioskvarer. Vi har forventninger til å få opp nettopp dette salget betydelig. Salgsvognene vil bli satt i drift på utvalgte avganger i løpet av første halvår i 2012.

Gjennomsnittsalget opp

Lønnsomheten med den nye driftsmodellen og av driften i egen regi? – De endelige tallene for 2011 foreligger ikke ennå, men omsetningen vil ende på i underkant av 90 millioner.

- Det jeg kan si, er at vi ikke nådde budsjett. Noe av svikten i omsetning skyldes også at Oslo S var stengt i hele seks uker i fjor sommer på grunn av oppgradering av skinnegangen. 80 prosent av overskuddet i Rail Gourmet Togservice genereres i perioden mai–september. Men resultatet var noe bedre enn året før. Det var jo dessuten det fulle driftsåret etter den nye kontrakten, og da blir det alltid noe prøving og feiling. Så også hos oss.

Hårete mål

– Desto hyggeligere var det at vi lyktes med tiltak vi satte inn, bl.a. for å få opp gjennomsnittsalget. Det økte fra 48 til 57 kroner, noe som lover godt for fremtidig salg og lønnsomhet. La meg også ta med at automatsalget er viktig, og dette er et tilbud får økt prioritet hos oss i året som ligger fremfor oss.

" – I fjor hadde vi ca. 64,4 millioner kroner i omsetning på togserveringen. I år budsjetterer vi med 71 millioner. Innen utgangen av avtaleperioden, som vil si i 2015, har vi 100 millioner som et hårete, men realistisk mål, sier Linn Johansen.Fastfood.no

Vil du holde deg oppdatert i horecabransjen?

"

Bestill et abonnement på magasinet Horeca i dag

Åtte ganger i året byr vi på masse nyttig og interessant fagstoff for deg som arbeider på alle nivåer i horecabransjen. I sin 43. årgang er Horeca den beste kanalen til bransjen gjennom magasinets systematiske og grundige dekning av hovedmålgruppene:

• hoteller, kurs-/konferanse- og andre overnattingsbedrifter

• restauranter

• barer og puber

• utesteder

• kafeer

• contract catering

• kantiner

• institusjoner

Bestill abonnement på magasinet Horeca her

Hold deg også oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som blir sendt ut 1-2 ganger hver eneste uke.

Meld deg på gratis nyhetsbrev her

"
Powered by Labrador CMS