Markedshøyskolen2
Markedshøyskolen2

Alene om reiselivsutdanning i Oslo

Markedshøyskolen blir eneste tilbyder av hotell- og reiselivsutdanning i Oslo. Markedshøyskolens hotell- og reiselivsstudier karakteriseres av nærhet til næringen, og markedsorienterte fag. Etter at Bachelor i Reiselivsledelse på Handelshøyskolen ble nedlagt tidligere i år er Markedshøyskolen alene om reiselivsutdanning i Oslo, heter det i en pressemelding.

Publisert

Markedshøyskolen blir eneste tilbyder av hotell- og reiselivsutdanning i Oslo. (Foto: Espen Evertsen)

– Markedshøyskolens fokus på forretningsforståelse og markedsføring er spesielt tilpasset reiselivsbransjens utfordringer, sier leder av reiselivsstudiene ved Markedshøyskolen, Arvid Flagestad.

Mer kompetanse

Reiselivsnæringen er en av verdens mest voksende næringer, men forskning viser at reiselivsnæringen har lav kompetanse. I den sammenheng satser Markedshøyskolen på nærhet til næringslivet, forteller Flagestad.

– For å lykkes med en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling må det utdannes kandidater som kan bidra til økt verdiskapning, og skape flere enestående opplevelser. Derfor vil blant annet 30 prosent av forelesningene i destinasjonsledelse være fra ledere i næringslivet, sier han.

Solid markedsfokus

En tydelig trend blant unge reiselystne, er at de søker mer "ekstreme" opplevelser, ofte koblet med idrett og konkurranser. Økt lønnsomhet gjennom å få tilfredse kunder og bedre produktivitet er viktig, påpeker førsteamanuensisen.

– Ekstremsportveko på Voss er et godt eksempel på et norskutviklet reiselivsprodukt. Som student på Bachelor i reiseliv vil du se slike sammenhenger mellom innovasjon og utvikling, nettopp for å skape gode opplevelser.

– Vi har et mer solid markedsfokus på vår reiselivsutdanning enn de fleste andre høyskoler, og det er gledelig at vi nå er blant landets største innen dette utdanningssegmentet, både for oss og næringen generelt, avslutter han.

Markedshøyskolen

Markedshøyskolen har ca 1400 studenter med beliggenhet midt i sentrum av Oslo. Studietilbudet består av 7 forskjellige bachelorstudier og et masterstudium. Skolen er en privat høyskole i stiftelsen Campus Kristiania, og er godkjent av NOKUT.

Se mer på www.mh.no

Pressemelding

"
Powered by Labrador CMS