ScandicFlagg
ScandicFlagg

Scandic i medvind

Konsernet Scandic Hotels beholder sin stilling på det nordiske hotellmarkedet, og fortsetter å vise sterk vekst til tross for dempet effekt på hotellmarkedet som følge av den ustabile økonomiske situasjonen i Europa. I løpet av første halvår 2012 økte inntektene med 10 prosent og driftsresultatet med 30 prosent sammenlignet med foregående år.

Publisert

I første halvår økte inntektene med 10,3 prosent der like-for-like-porteføljen vokste med 3,1 prosent og nye hotellåpninger bidro med 6,0 prosent.

I juni 2012 åpnet Scandics tredje hotell i Aarhus i Danmark og Scandics tredje hotell i Tampere i Finland. Flaggskipene som ble åpnet i 2011; Scandic Victoria Tower og Scandic Grand Central i Stockholm samt Scandic Forus i Stavanger har bidratt sterkt til både inntektsøkningen og det forbedrede resultatet.

Den samlede romkapasiteten utgjør i dag 29 314 rom og flere nyåpninger og byggeprosjekter er under arbeid med ytterligere 1 811 rom i Norge, Finland og Tyskland.

Konferanse og restaurant

Et av Scandics satsningsområder i 2012 er møte- og konferansevirksomheten samt utviklingen av restaurantene som står for 31 prosent av de totale inntektene. Konsernets konferanse- og restaurantvirksomhet økte med 11,8 prosent sammenlignet med foregående år. Hotellene fungerer som møteplasser for overnattings-, restaurant- og konferansegjester.

Scandic utvikler også ulike konsepter som er tilpasset ut fra gjestenes ønsker.

– Vår kjernevirksomhet står på tre ben: overnatting, konferanse og restaurant. Innenfor disse områdene konseptutvikler vi deler av vårt tilbud. Vår siste kundeundersøkelse viser også en klar forbedring av vår servicegrad. Det som til slutt teller er å skape en trivelig hjemmefølelse og få gjestene til å trives, sier Anders Ehrling, CEO Scandic Hotels.

Effektiviseringsgevinster

Den fortsatte ustabiliteten i euroområdet har hatt en dempende effekt på hotellmarkedet i Europa. De nordiske markedene har for første halvår vist en svak, men positiv vekst drevet av økte gjennomsnittspriser, mens økt romkapasitet på mange av Scandics viktigste destinasjoner har hatt en negativ innvirkning på beleggsgraden.

Scandic har kontinuerlig arbeidet med å utnytte stordriftsfordeler innenfor f.eks. innkjøp, effektivisering av støttefunksjoner og etablering av excellence centers som også har bidratt til økte driftsmarginer.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS