ScandicFlagg
ScandicFlagg

Tar miljøvennlig papir et skritt videre

Siden årsskiftet har Scandic-kjeden aktivt jobbet med at alt papir som benyttes til trykksaker gradvis byttes ut mot et 100 prosent resirkulert og miljøtilpasset alternativ. Det er danske Dalum Papir A/S som produserer papiret Cyclus der samtlige restprodukter tas hånd om ved gjenvinning, hvilket gir en redusert miljøpåvirkning.

Publisert

Siden mars 2012 har bare Cyclus-papiret vært benyttet til selskapets trykksaker, hvilket befester Scandic sin stilling som den mest miljøvennlige hotellkjeden i Norden.

– Vi har gjennom flere år bare benyttet Svane-merkede trykkerier. Det gjør vi selvsagt fortsatt, men nå tar vi det et skritt lengre. Vi er stolte over papirbyttet og det har også gått problemfritt å gradvis bytte ut papiret i våre trykksaker til miljøvennlig Cyclus-papir, konstaterer Inger Mattsson, miljøansvarlig i Scandic.

Vil redusere papirforbruket

– Parallelt med prosessen med trykksakene, har det også vært et tydelig uttalt mål innenfor konsernet å redusere det generelle papirforbruket på våre kontorer og hoteller. På denne måten arbeider vi mot en mer miljøvennlig og bærekraftig virksomhet på flere fronter, kommenterer Margareta Thorgren, VP Group Communication i Scandic.

Cyclus er unikt ved at alle restproduktene som returpapiret genererer tas hånd om. Ved gjenvinningsprosessen vaskes fyllmiddel, kaolin (kritt) og kalk ut av papiret med såpe og vann. Disse restproduktene benyttes deretter til fremstilling av blant annet sement. Andre restprodukter benyttes som energi ved fremstilling av fjernvarme.

Kort transportavstand

– Siden både papirfabrikken og gjenvinningsanlegget ligger i Danmark, er dessuten transportavstanden mellom gjenvinningsanlegg og papirfabrikk relativt kort. Selve innsamlingen av returpapir skjer også i et begrenset geografisk område, bekrefter Karin Sömnes, trykksakkonsulent i Papyrus som er leverandør av Cyclus-papiret til Scandic.

Fakta

Gjenvunnet papir er en verdifull ressurs som har positiv innvirkning på miljøet. Dalum Papir A/S, som produserer Cyclus, gjenvinner 120 000 tonn returpapir fra trykkerier og kontorer hvert år. Ingenting av dette materialet blir til søppel. Vannforbruket ved produksjon av Cyclus er over 60 % lavere enn ved produksjon av nyfiberpapir. Damp og elektrisitet genereres fra biobrensel, som avgir minimale karbondioksidutslipp. Massen produseres uten optiske blekemiddel og klorforbindelser.

(Kilde:Papyrus)

Pressemelding

Powered by Labrador CMS