Balaklava
Balaklava

Ærverdige Balaklava i Fredrikstad legges ned

Roar Sten Ed­vard­sen og Ter­je Hag­lund skal av­vik­le re­stau­rant­- og ho­tell­drif­ten, og sel­ger fem his­to­ris­ke ei­en­dom­mer i Gam­le­by­en, deriblant ærverdige Balaklava. Drift av ho­tell og re­stau­rant skal der­med opp­hø­re og Ba­la­kla­va Eiendom skal av­vik­le. Næ­rings­fo­rum Øst har fått i opp­drag å sel­ge de fem ei­en­dom­me­ne det er snakk om i Gam­le­by­en.

Publisert

Restauranten Balaklava i Gamlebyen i Fredrikstad legges ned. (Foto: Morten Holt)

Sty­re­le­der i Ba­la­kla­va Eiendom AS, Roar Sten Ed­vard­sen, øns­ker ikke å si noe til Fredriksstad Blad om år­sa­ken, men for bare noen uker siden kom det fram en skandalevideo som ble lagt ut på YouTube. Kokken Sebastian Arnesen (37) fryktet alvorlig matforgiftning ved restaurant Balaklava i Gamlebyen. Derfor filmet han tilstanden på kjøkkenet da han sa opp kokkejobben.

Se skandalevideoen her

Debatten har siden pågått i lokalavisen.

Begeret fløt over

Roar Sten Ed­vard­sen vi­ser til ad­vo­kat Geir En­ge­bret Jo­han­sen, som sier:

– Sty­ret har be­slut­tet å leg­ge ned virk­som­he­ten og jeg har fått i opp­drag å av­vik­le sel­ska­pe­ne og ord­ne alt det prak­tis­ke, sier ad­vo­kat Jo­han­sen til FB.no.

Fredriksstad Blads journalist spør om det hele har noe å gjø­re med avisoppslagene.

– Jeg har fått sty­re­ved­ta­ket og mitt inn­trykk er at ei­er­ne føl­te at nok var nok. Det kan hen­de at den negative omtalen var drå­pen som fikk be­ge­ret til å fly­te over, svarer Jo­han­sen.

Les hele saken på Fredriksstad Blads nettsider

http://www.f-b.no/nyheter/legger-ned-i-gam-le-by-en-1.7625166

Vil du holde deg oppdatert i horecabransjen?

Bestill et abonnement på magasinet Horeca i dag

"

Åtte ganger i året byr vi på masse nyttig og interessant fagstoff for deg som arbeider på alle nivåer i horecabransjen. I sin 43. årgang er Horeca den beste kanalen til bransjen gjennom magasinets systematiske og grundige dekning av hovedmålgruppene:

• hoteller, kurs-/konferanse- og andre overnattingsbedrifter

• restauranter

• barer og puber

• utesteder

• kafeer

• contract catering

• kantiner

• institusjoner

Bestill abonnement på magasinet Horeca her

Hold deg også oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som blir sendt ut 1-2 ganger hver eneste uke.

Meld deg på gratis nyhetsbrev her

"
Powered by Labrador CMS