selger og kunde
selger og kunde

Nye regler krever nye kassasystemer

Snart legger finansdepartementet fram ny bokføringslov. Nærmere 100 000 norske kassasystemer må byttes ut eller oppgraderes i løpet av halvannet til to år. I løpet av 2014, senest 1. januar 2015, trer en ny og strengere bokføringslov i kraft.

Publisert

Illustrasjonsfoto

Beregninger viser at inntil 15 prosent av omsetningen i norsk næringsliv undras beskatning. Svart omsetning i Norge er estimert til 100 milliarder årlig, men hvor mye som er relatert til kontantomsetning er usikkert.

For å forhindre dette vil myndighetene sette langt strengere krav til kassasystemene som benyttes. Blant annet vil leverandør av kassasystemet bli ansvarliggjort på samme måte som den bokføringspliktige virksomheten som benytter kassasystemet, for at systemet følger kravene de nye reglene setter.

Illustrasjonsfoto: Dataeksperten

Alle ansvarliggjøres

– Det betyr at både leverandør og den bokføringspliktige virksomheten i fremtiden kan straffes for medvirkning til skatteunndragelser dersom kassasystemet ikke fyller de nye kravene, sier Ronny Kortgård, daglig leder i Dataeksperten AS.

Han påpeker hvor viktig det er at det informeres om de nye reglene som vil bli innført allerede nå.

– Det kan riktignok ta et par år før ny bokføringslov blir gjeldene, men av de nærmere 100.000 kassasystemene som finnes i Norge så er gjennomsnittlige levetid +/- 3 år. Da vil det både være dårlig økonomi og upraktisk ikke å ta høyde for tekniske og lovmessig krav vi må følge om et par års tid hvis kassasystemet skiftes ut i mellomtiden, sier Kortgård.

Mer rettferdig

Staten vil få økte skatteinntekter med et system som er vanskeligere å manipulere. Den urettferdige konkurransevridningen i favør av de som driver svart, bli mindre. Målet er at uregistrert og vanskelig ettersporbar kontantomsetning skal elimineres og at de lovlige virksomhetene skal få rettferdigere konkurransevilkår.

– Dette er noe alle som ikke driver lyssky virksomhet ønsker seg. Etter lovforslaget vil vi som leverandør og som må avgi produkterklæring i tråd med lovens bokstav, kunne bli ilagt bøter og straffes på samme måte som kundene våre, dersom vi har levert et manipulerbart kassasystem i strid med kravene fra myndighetene, forklarer Kortgård.

Gladnyhet for hvite virksomheter

Sammen med de nye reglene fra myndighetene kommer nye, oppgraderte tekniske løsninger i kassasystemene. Det øker effektivitet og inntjening i virksomhetene.

– Med direkte elektronisk øverføring til regnskapssystemene vil utgiftene til regnskap kunne reduseres med 50 til 80 prosent, mener Kortgård.

– Det vil heller ikke være mulig å registrere salg uten av kvittering skrives ut og ikke være mulig å foreta salg dersom integrert kassaskuff er åpen, forteller Ronny Kortgård.

Full kontroll

Illustrasjonsfoto: Dataeksperten

På de nye kassasystemene føres det historikk på hvor mange varelinjer som har blitt slettet daglig. Slik får man full kontroll i butikken. Det er fortsatt dessverre er slik her og der at ansatte tar imot kontant betaling, sletter varelinjen og legger kontantene i lommen i stedet for å registrere salget og legger pengene i kassen.

Kortgård tror alle som liker tanken på å heve terskelen for svinn har like store forventninger til det nye regelverket som for de tekniske nyvinningene som ligger integrert i produktene han kan tilby.

Innført i Sverige i 2010

Erfaringene etter at tilsvarende regler ble innført i Sverige i 2010 er utelukkende positive. Skatteinngangen økte, ”hvite” virksomheter utviklet seg positivt økonomisk mens flere ”helsvarte” virksomheter ble lagt ned og forsvant. Kontrollmulighetene for myndighetene ble langt enklere i og med at alle bokføringspliktige virksomheter nå må registrere kassasystemene sine via et tilrettelagt websted.

– Denne registreringen tar vi oss gjerne av for kundene våre når våre id-merkede produkter leveres, sier Ronny Kortgård.

Les mer på Dataeksperten.no

Pressemelding

"
Powered by Labrador CMS