Sprinkleranlegg 1
Sprinkleranlegg 1

Sprinkleranlegg redder liv

Kravet om automatiske slokkeanlegg i helseinstitusjoner, overnattingssteder og boligblokker gjelder bare bygg oppført fra og med 2010, men sprinkleranlegg sikrer både mennesker og verdier og burde derfor installeres generelt.

Publisert

Som følge av ny Byggteknisk forskrift er sprinkleranlegg å se i alle boligblokker bygget etter 2010. Anlegget skal gi beboere ekstra tid til å komme seg ut dersom en brann oppstår i bygget, og vil i de fleste tilfeller også slokke brannen. Totalt er 575.000 sprinklerhoder installert i Norge i 2011.

Ikke noe annet brannsikringstiltak i bygninger har høyere pålitelighet enn sprinkleranlegg. Over 100 års erfaring fra hele verden viser at 97 prosent av alle branner slokkes eller kontrolleres i bygninger hvor sprinkleranlegg er installert. Det er ikke registrert omkomne i brann i sprinklede bygg i Norge.

I tidlig fase

- En klar fordel ved sprinkleranlegg er at branner slokkes i en tidlig fase. Dette medfører at skadene blir små, og virksomheten som regel kan fortsette etter kort tid. Sprinkleranlegget løses raskt ut ved varmeutvikling, og de fleste branner slokkes med kun tre sprinklerhoder. Det er helt sikkert at sprinkleranlegg har redusert antall store branner, sier risikoingeniør Olav Kjærland i KLP.

I praksis betyr de nye kravene fra 2010 at boligbygninger med mer enn to etasjer og heis, må ha automatisk slokkeanlegg. I bygninger der det bor personer med nedsatt evne til å komme seg ut i en brannsituasjon, som i omsorgsboliger og universelt utformede bygg, vil et boligsprinkleranlegg være livreddende. Brannen vil holdes i sjakk eller slokkes inntil brannvesen eller andre kan hjelpe disse personene ut.

- Må vurdere brannsikkerhetsnivået

Omsorgsboliger og boliger med universell utforming som ikke har mer enn to etasjer, eller sykehjem som er bygget før 2010, har ikke automatisk sprinkelanlegg.

- Kommunene bør også vurdere brannsikkerhetsnivået for eksisterende sykehjem og andre bygninger hvor det bor personer med nedsatt evne til å redde seg selv. Dersom konklusjonen av en slik vurdering er at brannsikkerhetsnivået ikke tilfredsstiller dagens krav, bør kommunen lage en plan for oppgradering av eksisterende sykehjem, hvor sprinkling trolig vil være et aktuelt tiltak, sier Kjærland.

Hva er et sprinkleranlegg?

Et rørsystem, som oftest koblet til det offentlige vannverket eller private vannbasseng

Rørsystemet er oftest montert i taket, og rørene er forsynt med små dyser som sprer vannet (sprinklerhoder)

Sprinklerhodene utløses av varme (normalt ca 68 grader), ett om gangen

Sprinkleranlegget har normalt alarmoverføring til brannvesenet eller annet aksjonsapparat. Dette gjør at vannskader som følge av at sprinklingen blir utløst, normalt blir relativt begrenset

(Kilde: OFAS – Opplysningskontoret for autormatiske slokkeanlegg)

NTB info

Powered by Labrador CMS