Culina-lokaler (10)

Culina er ISO-sertifisert

Culinas har oppnådd kvalitets- og miljøsertifisering hos Det Norske Veritas i henhold til standardene ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø). Samtidig med miljøsertifiseringen lanseres også Culinaboka, som kom i oppdatert og ny utgave tidligere i år, som app for både iPad og andre nettbrett

Publisert

Culinas lokaler på Vøyenenga. (Foto: Morten Holt)

– Det betyr at vi har dokumentasjon på vårt kvalitets- og miljøarbeid og at vi internt har på plass rutiner for stadig å bli bedre, melder prosjektleder hos Enor (Culinas hovedkontor), Irene Gulbrandsen.

”Vi er stolt over å ha nådd dette målet. Samtidig er vi opptatt av at sertifiseringene ikke skal bli en sovepute for oss, snarere en oppmuntring til å stadig sette mer ambisiøse mål, og finne nye og bedre måter å jobbe på. Sertifiseringen omfatter levering av storkjøkkenutstyr med forretningsprosessene varekolleksjon, innkjøp, lagerhold, plukking og pakking, markedsføring og transport (bortsatt prosess)”, heter det på Culinas hjemmeside Culina.no.

De viktigste ”ingrediensene”

Noen av de viktigste ”ingrediensene” i kvalitets- og miljøstyringssystemene kan kort beskrives med disse punktene:

* Lovens krav til produkter og drift følges

* Setter seg egne kvalitetsmål - og dokumenterer at de når dem

* Setter seg egne miljømål – og dokumenterer at de når dem

* Prestasjonsmål for alle avdelinger

* Lovens miljøkrav følges

* Måler kundetilfredshet – og følger opp tilbakemeldinger

"

Den grønne Culina-boka lanseres nå for nettbrett.

* Driver kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser

* Forebyggende tiltak for å unngå at feil oppstår

* Korrigerende tiltak når det oppstår feil

Culinaboka som app

Gulbrandsen melder også at Culinaboka, som kom i oppdatert og ny utgave tidligere i år, nålanseres som app for både iPad og andre nettbrett.

– Så vidt jeg kan se, er vi blant bransjens første med dette formatet på produktkatalog. Det kan lastes ned fra AppStore eller PlayStore. Androideversjonen fra PlayStore kan også lastes ned til de fleste smarttelefoner (ikke iphone), melder Gulbrandsen.

Les mer på Culina.no

"
Powered by Labrador CMS