Reiseliv utvikling
Reiseliv utvikling

Kan reiselivet gi bedre opplevelser til flere?

Norsk Turistutvikling har utviklet veiledere tilpasset overnattingsbedrifter og serveringsbedrifter. Veilederne gir nyttig og praktisk kunnskap om de ulike grupper og hva som er viktig for dem for å få gode opplevelser, samt kompetanse i universell utforming av bygg og uteområder, i drift, kompetanse hos ansatte, i informasjon og markedsføring.

Publisert

Illustrasjonsfoto

20 prosent av den norske befolkningen har en funksjonsnedsettelse på grunn av nedsatt bevegelsesevne, syn, hørsel og på grunn av astma og allergi.

– Vi tenker ofte på de som bruker rullestol, er døve eller blinde, men det er et langt større marked som får bedre opplevelser med vektlegging av universell utforming. I tillegg kommer eldre og alle som har nedsatt funksjonsevne i deler av livet. 80 millioner i Europa har en funksjonsnedsettelse og 127 millioner vil få bedre opplevelser med universell utforming, skriver Torhild Jørgensen Solbakken i Norsk Turistutvikling AS.

Veilederne

Nye veiledere i universell utforming til reiselivs- og opplevelsesbedrifterDet er utviklet veiledere tilpasset overnattings- og serveringsbedrifter som gir nyttig og praktisk kunnskap om universell utforming i

* Bygninger

* Uteområder

* Drift og kompetanse til ansatte

* Informasjon

* Markedsføring av tilgjengelighet

Det er også en generell veileder tilpasset alle som ønsker mer kunnskap om temaet.

Veilederne er utviklet av Norsk Turistutvikling med delfinansiering fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Du finner veilederne på www.spiria.no som er en kurs- og veiledningsportal for reiselivet. Veilederne selges til reduserte priser på grunn av offentlig støtte.

Bygger på erfaring fra reiselivet

Norsk Turistutvikling har mye kompetanse og stor erfaring fra arbeid med universell utforming i reiselivet de siste 4 årene, som vi vil gi videre til reiselivs- og opplevelsesbedrifter i hele landet.

«Norsk Turistutvikling har kartlagt og veiledet ca. 100 reiselivs- og opplevelsesbedrifter, på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Alle kartlagte bedrifter har fått tilstands- og tiltaksrapport for å vektlegge universell utforming i videreutvikling i bedriften. Svært mange tiltak koster lite, men betyr mye for mange! Her får du kunnskap, praktisk veiledning, råd og tips», heter det i en pressemelding.

Tilgjengelig reiseliv i andre land

Tilgjengelige reiseliv vektlegges i langt større grad blant annet andre europeiske land og i USA – både når det gjelder produktutvikling og i markedsføring.

– For at Norge skal hevde seg i konkurransen både på det norske og internasjonale markedet, må reiselivet sette i verk tiltak som gir flere tilgjengelige reiselivsmål, og markedsføres tilgjengelighet på en ensartet måte ut fra en standard, som gir tillit i markedet. Den enkelte må få tilstrekkelig informasjon til å velge destinasjon, overnattingssted, serveringssted og aktivitets- og opplevelsesbedrifter som kan gi den enkelte og reisefølget gode opplevelser, melder Torhild Jørgensen Solbakken på Lillehammer.

Du kan lese mer på Norsk Turistutviklings hjemmeside Ntu.as.no

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

"
Powered by Labrador CMS