Fiskebåt1
Fiskebåt1

Ny rekord for norsk sjømateksport

Norge eksporterte sjømat for 17,4 milliarder kroner i første kvartal i år. Det er en økning på tre prosent eller 445 millioner kroner målt mot første kvartal i 2014. I mars måned ble det eksportert sjømat for 6,4 milliarder kroner. Det er en økning på 13 prosent eller 741 millioner kroner sammenlignet med mars måned i fjor.

Publisert

Fiskebåt utenfor Lofoten med markante Vågakallen i bakgrunnen til høyre. (Illustrasjonsfoto)

– Det er en rekordsterk marsmåned som gjør at årets første kvartal blir historiens sterkeste for norsk sjømateksport. Det til tross for at årets to første måneder hadde en svakere eksport sammenlignet med fjorårets rekordmåneder. En sterk torskepris er en viktig forklaring på rekordene. Etter en sen start på årets skreisesong, preget av dårlig vær og mye landligge, har det vært fullt fiske og full aktivitet på mottakene fram mot og gjennom påska. Det vises også på eksporten av torsk ut av landet. I tillegg har laksen et sterkt kvartal, blant annet fordi den får god drahjelp av en svakere norsk krone mot for eksempel euro og amerikanske dollar, sier kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd, Geir Bakkevoll.

Lakseeksporten øker

Det ble eksportert laks for 11,2 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på fem prosent, eller 536 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i 2014. I mars måned ble det eksportert laks for 4,2 milliarder kroner. Det er en økning på 14 prosent eller 533 millioner kroner fra mars i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mars måned 41,48 kroner per kilo mot 43,91 kroner i mars i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i første kvartal.

Norge eksporterte ørret for 460 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 26 prosent eller 165 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Det ble eksportert ørret for 181 millioner kroner i mars. Det er en nedgang på 18 prosent eller 41 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor. Største kjøpere av ørret fra Norge i første kvartal var Hviterussland og Polen.

Økning for fersk torsk og nedgang for fryst torsk

Det ble eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 869 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 14 prosent eller 108 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2014. I mars ble det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 381 millioner kroner. Det er en vekst på hele 48 prosent eller 124 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor.

Det ble eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 456 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 30 prosent eller 196 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2014. I mars ble det eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 163 millioner kroner som er en nedgang på 13 prosent eller 24 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor.

Vekst for klippfisk, nedgang for saltfisk

Det ble eksportert klippfisk for 989 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 15 prosent eller 128 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2014. Eksportert volum falt med 3570 tonn til 22 103 tonn i første kvartal. I mars ble det eksportert klippfisk for 264 millioner kroner, en økning på 11 prosent eller 27 millioner kroner fra mars måned i fjor.

Det ble eksportert saltfisk for 342 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang på seks prosent eller 23 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2014. Eksportert volum i første kvartal falt med 4000 tonn til totalt 9114 tonn. I mars måned ble det eksportert saltfisk for 206 millioner kroner. Det er en økning på fem prosent eller 9 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor.

Ned for sild, opp for makrell

Det ble eksportert sild for 498 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 31 prosent eller 220 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2014. I mars måned ble det eksportert sild for 123 millioner kroner. Det er en nedgang på 14 prosent eller 20 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor. Litauen og Polen er de største markedene for sild i første kvartal.

Det ble eksportert makrell for 544 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 17 prosent eller 111 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2014. I mars ble det eksportert makrell for 113 millioner kroner. Det er en økning på 5 prosent eller 5 millioner kroner fra mars måned i fjor. Kina og Tyrkia er de viktigste markedene for makrell i første kvartal.

Norges Sjømatråd

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

"
Powered by Labrador CMS