Nøgne Ø byggeplaner2
Nøgne Ø byggeplaner2

Nøgne Ø bygger nytt bryggeri

Nylig presenterte Nøgne Ø planene for å bygge et nytt bygg i forbindelse med kraftstasjonen på Rygene, der bryggeriet har holdt til i 10 år. I løpet av det siste året er flere alternativer vurdert, og flere sentrumsnære lokasjoner har blitt veiet og funnet for lette, og ledelsen for bryggeriet har konkludert med at det er beste å videreutvikle den lokasjonen de er på i dag. Byggestart er forventet i juni i år.

Publisert

Skisse av nybygget til Nøgne Ø. Byggingen skal etter planen starte i juni 2015.

Nøgne Ø flyttet inn på Rygene Kraftstasjon april 2005, og vokste ut av lokalene allerede rundt 2009. Bryggeriet har siden den gang søkt etter gode, alternative plasseringer.I 2012 ble Hasletangen vurdert og etter at dette ble skrinlagt på grunn av uhensiktsmessige lokaler (lav takhøyde) kom det i orden en avtale med kommunen om tomt på Østerhus.

Hansa Borg inn

Investeringen på dette prosjektet var 60 millioner kroner, og sikret alle tenkelige utvidelsesmuligheter for fremtiden takket være en langsiktig avtale med kommunen.

Ølflasker fra Nøgne Ø. (Illustrasjonsfoto: Morten Holt)

Forutsetningen for et nybygg på 40 000 kvadratmeter endret seg i og med at Hansa Borg kjøpte seg inn i Nøgne Ø. Derfor ble også dette prosjektet skrinlagt, siden Nøgne Ø nå fikk muligheten til å bruke ledig kapasitet i Kristiansand på flere områder, og dermed fikk redusert behovet for plass.

Nøgne Ø = Rygene Kraftstasjon

I løpet av 2014 har flere alternativer blitt vurdert. Flere sentrumsnære lokasjoner har blitt veiet og funnet for lette. Nøgne Ø har nå konkludert med at det beste er å videreutvikle den lokasjonen som de er på i dag.

Saken fortsetter under bildet

Illustrasjonsfoto: Morten Holt

Nøgne Ø har leiet Rygene Kraftstasjon i 10 år, og har på mange måter blitt identifisert med bygningen som er 100 år.

«Det åpne bryggeriet»

Nøgne Ø satser på at bryggeriet skal bli en enda bedre destinasjon for publikum, og det satses stort på å trekke interesserte til Grimstad.

Ideen om «det åpne bryggeriet» skal videreføres, og i tillegg til omvisninger og smakinger, blir det lagt opp til både restaurantdrift, små konserter og et naturlig destinasjonspunkt i Grimstad.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

"
Powered by Labrador CMS