Bergen COLOURBOX2
Bergen COLOURBOX2

Ingen prisfest for norske storbyhoteller

Alle de fire største norske byene hadde svært svak prisutvikling på hotellrom i 2014. – Nesten samtlige storbyer hadde en utvikling som var langt unna for eksempel veksten i konsumprisindeksen, sier Peter Wiederstrøm i Horwath Consulting, som har analysert tallene fra Benchmarking Alliance

Publisert

Bergen ble hotellvinneren i 2014. (Foto: Colourbox.com)

– Det er klart at når mange av de varene og tjenestene hotellene anskaffer blir dyrere, er det negativt at man ikke kan ta høyere betalt for hotellrommene, sier Wiederstrøm.

Grunn til å tro at det blir verre

– Også de til dels enorme kapasitetsøkningene som har kommet i enkelte byer har vært utfordrende for bransjen. Rombelegget* har falt i hele 8 av byene på vår oversikt. Likevel må man kunne si at 2014 samlet har vært et godt år for storbyhotellene, med spennende nyetableringer, sier han.

– Dessverre er det grunn til å tro at bildet vil bli verre utover i år i en del byer, fordi bl.a. den fulle effekten av kapasitetsveksten kommer først senere. Mye av den nye hotellromkapasiteten kom inn et godt stykke ut i fjoråret, og dermed slår ikke effekten på rombelegg og etter hvert pris inn for fullt når man ser på år 2014 samlet, sier Wiederstrøm.

Bergen ble hotellvinneren

Bergen ble den store hotellvinneren i fjor. Byen var nok en gang den eneste som hadde over 70 % i gjennomsnittsbelegg, og avstanden ned til nummer to på listen, Bodø (65,1 %), var betydelig.

– Et rombelegg på over 70 % betyr at i gjennomsnitt over 7 av 10 tilgjengelige rom var leiet ut gjennom fjoråret. Tatt i betraktning at det var ca. 8 % flere tilgjengelige hotellrom i byen sammenlignet med året før, er det svært solid at man nesten klarte å opprettholde det fra før meget høye rombelegget. Hvis vi ser tilbake på de siste 20 årene fremstår fjorårets notering på 70,3 som solid, sier Wiederstrøm.

Oslo-hotellene fylte nesten den nye romkapasiteten

Illustrasjonsfoto: Morten Holt

Hotellene i Oslo med Fornebu oppnådde i 2014 en gjennomsnittlig rompris (her: losjiomsetning eks. mva per solgte rom) på 946 kroner som var 0,8 % ned fra 2013. I samme periode sank rombelegget med 0,6 % til 64,6 %.

Både når det gjaldt rombelegg og rompris havnet Oslo med Fornebu på 3. plass på listen over de største norske hotellbyene.

– Veksten i antall tilgjengelige hotellrom var på 4,4 %, og sett i det lys er tallene ikke så verst, sier Peter Wiederstrøm i Horwath Consulting.

Tøff høst i Stavanger-området – beleggsnedgang og prisfall

Illustrasjonsfoto: Morten Holt

Hotellene i Stavanger med Sola, Sandnes og Jæren oppnådde samlet et rombelegg (kapasitetsutnyttelse) på 61 % i 2014. Dette var en nedgang fra

64,1 % i 2013. I samme periode sank gjennomsnittlig rompris ørlite, fra 1130 til 1123 kroner, men det var likevel en 2014-notering som lå langt foran nummer to på prislisten, Bergen (1011 kroner.)

– Statistikken for Stavanger i 2014 samlet gir ikke noe godt øyeblikksbilde for situasjonen i starten av 2015. Situasjonen nå er verre for bransjen enn det 2014-tallene samlet viser, sier Peter Wiederstrøm.

Trondheim med Værnes

Åpningen av storhotellet på Lerkendal skapte ikke uventet utfordringer for byens hoteller i fjor. Rombelegget falt markant i august og holdt seg klart under 2013-noteringene resten av året. Prisene holdt seg godt gjennom det siste tertialet, tross beleggsfallet.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS