Norsk flagg natur Senja Nord-Norge turisme (6)
Norsk flagg natur Senja Nord-Norge turisme (6)

Ny rapport: Venter økt turisme i Norge

Norsk reiseliv skaper verdier for 70 milliarder kroner i året, viser en ny verdiskapingsanalyse. Det forventes at både nordmenn og utlendinger vil feriere mer i Norge i årene som kommer.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Morten Holt

Næringsminister Monica Mæland (H) kunngjorde på NHO Reiselivs årskonferanse i 2014 at hun vil bestille en analyse av verdiskapingen i reiselivet.

Onsdag mottok hun rapporten, som er utarbeidet av Menon Business Economics i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Årlig verdiskapning på 70 milliarder

Rapporten viser at den samlede årlige verdiskapingen i reiselivet er på nesten 70 milliarder kroner. Det tilsvarer fem prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv.

Frem til 2003 vokste verdiskapingen i reiselivet omtrent like fort som fastlandsøkonomien. Etter 2003 har veksten vært lavere. Nordmenns forbruk i utlandet har økt samtidig som utlendingers forbruk i Norge har vært moderat.

Tror på flere turister

"

Nord-Norge trekker mange utenlandske turister. (Foto: Morten Holt)

Utenlandske ankomster til Norge har imidlertid vokst siden 2003. Antall utenlandske overnattinger i Norge økte med 5,5 prosent fra januar-november 2013 til samme periode i fjor, fra litt over 7,4 til drøyt 7,8 millioner overnattinger. I alt økte antall overnattinger med 3,2 prosent, fra 28 til 28,9 millioner.

De nærmeste årene er det grunn til å vente at både nordmenn og utlendinger vil feriere mer i Norge, ifølge den ferske verdiskapingsanalysen.

Tre faktorer gir grobunn for vekst i reiselivet, ifølge rapporten.

* Opplevelsesbransjen har hatt en positiv verdiskapingsutvikling etter tusenårsskiftet, og vokser raskest av samtlige bransjer i reiselivsnæringen med hensyn til verdiskaping og ansatte.

* Prisen på norske reiselivsprodukter har blitt kraftig forbedret gjennom oljeprisfall og lav kronekurs.

* Positiv utvikling i tilgjengelighet, blant annet lavprisflygninger.

– 2015, mulighetenes år

Kvaliteten på norske opplevelser vesentlig styrket, kronekursen er gunstig og flere utlendinger kommer til Norge, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Tidligere har økonomi og tilgjengelighet gitt negative utslag for norsk reiseliv. Lavprisfly har gjort det attraktivt for nordmenn å reise ut av landet og kronekursen har gjort det dyrt for utlendinger å komme hit. Nå er kvaliteten på norske opplevelser vesentlig styrket, kronekursen er gunstig og flere utlendinger kommer til Norge. Alt dette gjør 2015 til et mulighetenes år for norsk reiseliv, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Flere klynger

Menon-rapporten nevner flere grep som myndighetene kan ta for å bidra til å utløse potensialet i norsk reiseliv, blant annet økt satsning på klyngenettverk og målrettet internasjonal markedsføring.

– Å jobbe mer i klynger og bli sterkere sammen fremfor å være små hver for seg, er veldig viktig. I NHO Reiseliv har vi allerede ulike bransjefora hvor vi bygger sterke samarbeidsnettverk innenfor de forskjellige bransjene i reiselivet, sier Krohn Devold.

Å få redusert kuttet i Innovasjon Norges markedsføringsmidler i årets statsbudsjett var en prioritert sak for NHO Reiseliv. Regjeringen endte til slutt opp med å halvere kuttet.

Underinvestering i markedsføring

Hurtirgutene møtes utenfor Henningsvær, sett fra Festvågtind. (Foto: Morten Holt)

Den nye verdiskapingsanalysen antyder at Norge har underinvestert i internasjonal markedsføring.

– Markedsføringsmidlene til Innovasjon Norge, som vi har sloss for, blir minst like viktige i fremtiden. Men midlene kan spisses enda mer mot digitale kanaler for å få mest mulig igjen for investeringene, sier Krohn Devold, som håper myndighetene utnytter den gunstige situasjonen norsk reiseliv er i.

– Verdiskapingsanalysen kommer på et veldig godt tidspunkt nå som oljeprisen har stupt og kronekursen er svekket. Reiselivet er på vei ut av oljeskyggen og står overfor et skifte. Derfor er det enda viktigere med reiselivsmarkedsføring nå enn før.

Fakta om den norske reiselivsnæringen

* Norsk reiselivsnæring har nesten 140 000 ansatte.

* Samlet årlig verdiskaping er på nesten 70 milliarder kroner.

* Reiseliv står for fem prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv.

* Næringen har fem hovedbransjer: opplevelser, servering, overnatting, transport og formidling.

* Transport er størst målt i verdiskaping, med nesten halvparten av næringens samlede verdiskaping. Opplevelsessektoren har hatt størst vekst i verdiskaping. Servering er størst målt i antall ansatte, med nesten 50 000 ansatte.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

"
Powered by Labrador CMS