mat eldre sykehjem COLOURBOX4315220
mat eldre sykehjem COLOURBOX4315220

– Våre eldre fortjener appetitt på livet

Kost- og ernæringsforbundet og Forbrukerrådet har inngått et partnerskap, der de ser på maten som serveres på sykehjem. I fellesskap er det skrevet en rapport om dette. Kortversjonen er at det jevnt over er dårlig stelt, og at kommunepolitikerne må gi kjøkkenene mer ressurser, slik at de eldre får den matomsorgen de trenger og fortjener.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Alle kommuner må ha en mat- og måltidspolitikk som gir eldre appetitt på livet. Forbrukerrådet fremmer i dag syv krav til matomsorg ved norske sykehjem til landets politikere.

Bør være en valgkampsak

Åtte av ti mener god matomsorg bør være en viktig valgkampsak i det kommende kommunevalget, viser en spørreundersøkelse gjort av Norstat for Forbrukerrådet. Blant de spurte mener nær to tredjedeler at underernæring blant eldre er et stort problem i Norge.

– Norske kommuner bør ha en tydelig mat- og måltidspolitikk for eldre, slik for eksempel København kommune har, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland.

Flesland legger til grunn at det neppe er noe galt med mat fra sentralkjøkken når det kommer til næringsinnhold.

Se video her

Tar det ikke på alvor

– Men det er ikke ensbetydende med at de eldre dermed får i seg næringen de trenger, sier Flesland.

Forbrukerrådets undersøkelse viser at bare 42 prosent mener at norske sykehjem tar mat og ernæring på alvor. Helsedirektoratet anslår dessuten at en betydelig andel (inntil 60 prosent) av eldre brukere av kommunenes tjenester er underernærte eller i ernæringsmessig risiko.

– God kvalitet på mat trenger ikke handle om et endeløst tilbud av sentralprodusert mat lagt i gasspakkede plastikkbakker for lang holdbarhet. Likevel er nok det en del av hverdagen til mange av våre eldre, sier Flesland.

Slik kan det gjøres

Sammen med Kost- og ernæringsforbundet har Forbrukerrådet besøkt en rekke sykehjem landet rundt. En rapport fra sykehjemsbesøkene viser at små grep kan gi store forbedringer i matomsorgen.

Kravliste til politikerne

Forbrukerrådet etterlyser politikere og ledere i eldreomsorgen som er modige nok til å sette maten, kjøkkenet og ansvaret for måltidene høyt på dagsordenen.

– Målet bør være at alle måltider på sykehjem skal være av høy ernæringsmessig kvalitet, samtidig som den både skal smake og dufte godt. Det fortjener våre eldre som ikke lenger kan lage maten selv, sier Flesland.

Se de sju kravene til kommunepolitikerne her

Her kan du lese hele rapporten

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

"
Powered by Labrador CMS