Work shop- Maten er ikke spist Gylne Måltidsøyeblikk
Work shop- Maten er ikke spist Gylne Måltidsøyeblikk

«Gylne Måltidsøyeblikk» i Rogaland

Måltidets Hus AS tar utfordringen gitt av Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for å ivareta Rogalands innsats i Landbruks- og matdepartementets konkurranse Gylne Måltidsøyeblikk.

Publisert

Alle syke- og aldershjem i Rogaland inviteres til å vise frem sine dags- og ukesmenyer og hvordan de tilrettelegger måltidet for beboere. – Det er en unik mulighet til å bidra til fokus på mat og måltidets betydning for helse og velvære og øke oppmerksomheten rundt gode måltidsopplevelser for beboere på syke- og aldersinstitusjoner, sier Kari Birgitte M. Wiig, prosjektleder i Måltidets Hus, som forteller at skal inviteres til inspirasjonsdag i august og debattmøte i september når konkurransen er i gang.

Ta tak i temaet om matens betydning

– Det er viktig at man for alvor har tatt tak i temaet om matens betydning, mener tidligere Stavanger-ordfører Kari Thu (75).

Bidragene vurderes først av en fylkesjury og blant jurymedlemmene i Rogaland finner vi Kari Thu. Hun var ordfører i Stavanger fra 1982 til 1988. Nå er hun 75 år, fortsatt aktiv og blant annet leder av Rogaland-avdelingen av Nasjonalforsamlingen for folkehelse.

– Det er viktig at man for alvor har tatt tak i temaet om matens betydning. Det er ikke bare medisin som holder oss friske. Maten er vel så viktig og her trekker en også frem hvor avgjørende det er at maten blir servert på en måte som er innbydende og skjerper appetitten, forklarer hun.

«Maten er ikke gitt før den er spist»

Måltidets Hus AS har fra 2013 arbeidet med utfordringer knyttet til feil- og underernæringsproblematikk blant eldre i kompetanseplattformen «Maten er ikke gitt før den er spist».

Dette tverrfaglige samarbeidet omfatter profesjoner og fagområder innen helse, pleie, gastronomi, måltidsservice, produksjon og logistikk.

Spiser mindre alene

Kartlegging som er gjennomført innledningsvis viser at feil- og underernæring blant eldre er et komplekst fagområde, og det fremdeles er store utfordringer knyttet til ernæringsarbeid både i institusjoner og i hjemmesykepleie. Det er vist at til tross for at maten har god kvalitet, så spiser pasientene mindre dersom de må spise alene. Det er anbefalt at pleiere spiser sammen med beboere for å få i gang en god samtale og styrke det sosiale samspillet.

Helsepersonell får også oversikt over hva pasientene spiser, og dette er viktig i forhold til lovpålagte oppgaver som dokumentasjon og kartlegging.

Økte matlysten

Matens utseende, konsistens, farge og lukt er avgjørende for å øke matlysten til personer med nedsatt appetitt. I tillegg er det avgjørende at næringstettheten er høy, og det anbefales flere små måltider fremfor færre store

Kontekstuelle forhold rundt måltider må heller ikke undervurderes. Hvem en spiser sammen med, hvordan bordet/ spisesalen er, når maten serveres, lukt, farge, støykilder og musikk har påvirkning på inntak. Kriterier og konkurranseregler sendes ut til institusjonene i løpet av denne uken.

Gylne Måltidsøyeblikk

Statsråd Sylvi Listhaug har satt i gang en landsdekkende mat/måltidskonkurranse der alle landets sykehjem kan delta. Det gjennomføres fylkesvise konkurranser hvor det kåres en fylkesvinner som går videre til en nasjonal finale.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS