Gunnhild Haugen Næringsetaten Oslo
Gunnhild Haugen Næringsetaten Oslo

Ny selskapsform krever ny bevilling

Når et utested skifter selskapsform, for eksempel fra NUF til AS, faller serverings- og skjenkebevillingen bort. Da må du søke om ny bevilling for å drive videre. Men det er mulig å drive videre mens du venter på vedtaket fra kommunen.

Publisert

– Det er ikke uvanlig at serverings- eller skjenkesteder endrer selskapsform. De aller fleste gjør dette uten at det representerer avbrudd i drift og omsetning, verken for de ansatte eller eierne. Men spør bevillingsmyndigheten i kommunen hvis du lurer på noe, råder direktør i Næringsetaten i Oslo, Gunnhild Haugen. (Foto: Morten Brakestad)

Grunnen til at det er slik, er at en overgang fra én type selskap til et annet, regnes av loven som en overdragelse, og ved en overdragelse faller bevillingen bort.

Også i tilfeller med samme eiere

– Ved endring av selskapsform, blir det et nytt selskap, og ofte kommer nye personer inn i bildet. Selv i de tilfellene der det kun er de samme som jobber i det nye selskapet, må det være en ny bevilling – og den kan ikke kjøpes og selges, forklarer direktør i Næringsetaten i Oslo, Gunnhild Haugen i en pressemelding.

Bevillingen gis til «den for hvis regning virksomheten drives», slik det står i loven. Derfor må kommunen ha opplysninger om eierne i det nye selskapet, slik at de som er ansvarlige for bevillingen kan få vandelen sin vurdert. Informasjonen om eierne får kommunen via søknaden om ny bevilling.

Sendes på høring

Når Næringsetaten i Oslo mottar en søknad om bevilling, er de pålagt å be om en uttalelse fra politiet, bydelen serveringsstedet ligger i, kemneren og Skatteetaten.

– De melder fra om forhold som eventuelt tilsier at søknaden ikke bør innvilges. Ut fra dette gjør vi en vurdering av vandelen til personer som har sentrale roller i bedriften. Lovens krav til uklanderlig vandel skal være oppfylt for at vi skal kunne gi en bevilling, sier Haugen.

Drive på overgangsordningen

For å ivareta næringsinteressene, er loven utformet slik at det er mulig å drive videre uten avbrudd, etter endringer som eksempelvis ny selskapsform.

Hvis det gjelder en serveringsbevilling, kan du drive videre på tidligere bevilling i påvente av vedtak fra kommunen. Gjelder det i tillegg en skjenkebevilling, kan du skjenke videre i inntil fire måneder, mens du venter på vedtak om ny bevilling.

Denne overgangsordningen for serverings- og skjenkebevillingene gjelder bare hvis du:

1) Kan dokumentere at det har skjedd en direkte overdragelse fra den ene virksomheten til den andre

2) Søker om ny bevilling innen fristene i serveringsloven og alkoholloven

Spør hvis du lurer

– Det er ikke uvanlig at serverings- eller skjenkesteder endrer selskapsform. De aller fleste gjør dette uten at det representerer avbrudd i drift og omsetning, verken for de ansatte eller eierne. Men spør bevillingsmyndigheten i kommunen hvis du lurer på noe, avslutter Gunnhild Haugen.

Her er en link til Næringsetatens side hvor du kan velge bevillingstype og finne søknadsskjema

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

"
Powered by Labrador CMS