Nofima Olav Fjell Øyvind Fylling-Jensen
Nofima Olav Fjell Øyvind Fylling-Jensen

Solid resultat for Nofima

Matforskningsinstituttet Nofima økte omsetningen fra 506 til 527 millioner kroner i 2014, og leverte et godt økonomisk resultat. Driftsresultatet ble på 36 millioner kroner, etter en betydelig restrukturering og god drift.

Publisert

Styreleder Olav Fjell (til venstre) og administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen sier at deler av fjorårets overskudd blant annet skal brukes til investeringer i vitenskapelig utstyr. (Foto: Audun Iversen, Nofima)

– Nofima leverer forskningsbasert kunnskap til bedrifter innen fiskeri, havbruk og matproduksjon. For våre oppdragsgivere er det viktig at vi i tillegg til å levere faglig godt på de prosjektene vi gjennomfører, også driver økonomisk forsvarlig, sier administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen i en pressemelding.

Ikke utbytte

Nofima betaler ikke utbytte og overskuddet skal anvendes til styrking av selskapets egenkapital, kompetanseutvikling, strategiske forskningsprosjekter og investeringer i vitenskapelig utstyr.

Styret og selskapets generalforsamling har godkjent regnskapet, og styreleder Olav Fjell sier:

– Nofima skal være konkurransedyktig på alle områder. Derfor er det viktig at ledelsen jobber fram strategier som innebefatter videreutvikling av selskapet, sier Fjell.

Selskapet har sterkt fokus på kontakten med næringene og er opptatt av at forskningen skal være overførbar og bidra til verdiskapning i næringslivet.

Forskningsbasert kunnskap

Vi lever av forskningsbasert kunnskap, og målet er at denne blir overført til næringsaktørene slik at de får økt verdiskaping. Med solid økonomi kan Nofima konsentrere seg om en tettere dialog og nærere samarbeid med industriaktørene. Vi har startet prosesser som skal føre oss enda tettere på bedriftene, og blant annet har vi satt av penger til hospitering. Våre forskere kan hospitere hos bedriftene for bedre sette seg inn i de daglige utfordringene som næringene opplever, sier Fylling-Jensen.

Nofima

Nofima har hovedkontor i Tromsø med avdelinger i Ås, Stavanger, Bergen og Sunndalsøra. Forskningsinstituttet jobber tverrfaglig og er organisert i tre divisjoner innenfor matindustri, havbruk og fiskeri/marked. De fleste av instituttets 620 pågående forskningsprosjekter er sammen med eller på oppdrag fra norsk matproduserende næringsliv, og er i stor grad en samfinansiering mellom industrien, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, EU, Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL).

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

"
Powered by Labrador CMS