Vin illustrasjon3
Vin illustrasjon3

Vin- og brennevinsmarkedet mot år 2018

Verdens vindrikkere konsumerte i gjennomsnitt mer enn 31,7 milliarder flasker vin årlig i perioden fra 2009 til 2013, noe som representerer en økning på 2,7 prosent. Det viser en markedsanalyse gjort for Vinexpo, verdens ledende vin- og brennevinsmesse.

Publisert

Illustrasjonsfoto

Vinexpo arrangeres fra 14. til 18. juni i Bordeaux i Frankrike. Analysen antyder at omsetningen vil øke med en prosent pr. år frem mot 2018, da det er ventet at konsumet vil ligge på ca. 32,8 milliarder flasker.

Analysen som er gjennomført av IWSR (International Wine and Spirits Research) på bestilling fra Vinexpo, omfatter 28 produksjonsland og 114 markeder.

Musserende

Musserende viner står for den sterkeste veksten. (Foto: Colourbox.com)

Musserende viner sto for den sterkeste veksten og dekket åtte prosent av verdens samlede vinkonsum i 2013. Andelen antas å øke til 8,9 prosent i 2018. Cava og proscecco hadde størst vekst, preget av kraftig økning i etterspørselen etter cava i Belgia, Frankrike og Nigeria, mens USA og Storbritannia sto for den sterkeste økningen i forbruket av proscecco.

Forbruket av champagne falt derimot med 1,4 prosent i 2013. Nedgangen skyldtes først og fremst svikt i de tre viktigste markedene, Frankrike, USA og Storbritannia. Utsiktene fremover er likevel ikke så mørke, ettersom Japan og Australia registrerer en jevn økning i etterspørselen etter champagne.

USA størst

USA er stadig verdens største vinmarked.

I 2013 var dette det eneste av de ti største markedene som fortsatt viste økning i konsumet. Økningen var likevel lavere enn foregående år hva rent volum angår, mens den var høyre når det gjelder verdi. Tendensen i markedet går mot økende etterspørsel etter vin i de høyere prisklassene. Selv om europeerne stadig drikker omtrent to tredjedeler av all vin som produseres, er det ventet at den europeiske markedsandelen på 68 pst fra 2009 vil synke til 62 prosent i 2018.

Rødvin dominerer

Nesten 55 prosent av all vin som ble drukket i 2013, var rødvin.

Men konsumet sank likevel med nesten 20 millioner kasser, eller 180 millioner liter mellom 2012 og 2013, i hovedsak på grunn av fall i etterspørselen i Kina.

Rosé er den vinkategorien som fremfor noen opprettholder sin markedsandel, først og fremst på grunn av fortsatt høy etterspørsel i de tre hovedmarkedene Frankrike, USA og Storbritannia.

Brennevin

Verdens konsum av brennevin økte med 19.1 prosent fra 2009 til 2013, til 27,6 milliarder liter. Veksten vil fortsette, men antagelig på et lavere nivå frem til 2018. Det er ventet en økning på tre prosent i det samlede internasjonale konsumet av brennevin i denne perioden.

Det største brennevinsforbruket finner vi i Asia, der 63 prosent av alt brennevin som produseres i verden blir konsumert. Størst på dette markedet er baiju, et hvitt brennevin destillert fra sorghum, hvete eller ris, som i hovedsak drikkes i Kina, og har en andel på 38 prosent av det asiatiske markedet.

Whisky og bourbon tilbake

Projeksjoner av markedene for de neste fem årene, antyder at whisky og bourbon vil øke salgsmengden med henholdsvis 8,8 og 19,3 prosent i 2018. Utviklingen skyldes særlig ventet økning i etterspørselen i Russland, Brasil, Mexico, India og Polen.

Disse fem landene konsumerte ni millioner liter mer whisky og bourbon i 2013 enn i 2009.

Vodka flater ut

Selv om vodka stadig holder stillingen som det ledende internasjonale brennevinet, er etterspørselen i ferd med å stabilisere seg. I 2013 lå konsumet på litt under to milliarder liter, noe som representerer en økning på fem prosent fra 2009.

En ny, betydelig skatt på vodka i Russland, har fått yngre generasjoner til å finne andre alternativer.

Oppgang for konjakk

Salg av konjakk og armagnac har vist markert fremgang, med en økning på 19 prosent fra 2009 til 2013. Særlig har salget ligget høyt på de asiatiske markedene. Det har vært registrert et visst tilbakeslag som følge av den kinesiske regjeringens offensiv mot korrupsjon, men prognosene er stadig gode, særlig på grunn av en ventet oppgang i etterspørselen i USA, tradisjonelt det største markedet for konjakk

Eksport – import

Den internasjonale vinhandelen holder seg også på et høyt og stabilt nivå. I alt 29,5 prosent av alle flasker som ble drukket i 2013 var importert, tilsvarende 6,5 milliarder liter.

Les mer på Vinexpo.com

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

"
Powered by Labrador CMS