Hovmester og daglig leder på Boen Gård, Dagfinn Galdal, melder om at utbyggingen av antall overnattingsplasser er i gang. (Foto: Morten Holt)

Fra åtte til 36 sengeplasser på Boen Gård

Tre historiske bygg på Boen Gård bygges i disse dager om, og får ny funksjon. Fra 1. juni 2020 vil ærverdige Boen Gård tilby 18 rom med totalt 36 sengeplasser for tilreisende gjester. Nå kan stedet også bli medlem i De Historiske Hotel & Spisesteder.

Publisert
To av bygningene som nå skal bygges om, slik at de blir 28 nye sengeplasser på Boen Gård. (Foto: Morten Holt)

Boen Gård har per i dag begrensede muligheter for å motta gjester som ønsker overnatting. Tilbudet består i dag av fire doble rom som benyttes hovedsakelig av bryllupsgjester og laksefiskere i sommersesongen.

Historisk gård ved Kristiansand

Boen Gård er en praktgård med aner tilbake til tidlig 1500-tall, beliggende i Tveit, ca. 20 km nord for Kristiansand sentrum.

Hovedhuset ble fredet allerede i 1923. Eiendommen har i dag hverken skog eller dyrkningsareal som kan gi inntekter. Eiendommen har et areal på ca. 180 dekar.

Horeca/Horecanytt.no besøkte Boen Gård sommeren 2019, der vi omtalte utvidelsen av antall sengeplasser. Les saken her

Se bilder av hvordan det blir fra 1. juni nederst i saken

«Ny robust drift»

«Dagens eiere (Randi Margrethe Eidsaa og Johan Olsen) har, og har hatt, et sterkt ønske om å bidra til bevaring av eiendommen, og samtidig gjøre den tidligere privatiserte eiendommen tilgjengelig for gjester. For å lykkes med dette må det skapes ny robust drift», heter det en pressemelding.

Boen Gård eier en verdifull fiskerett i Tovdalselva, noe også bildene på veggen på gården vise. (Foto: Morten Holt)

Etter omfattende restaurering av hovedhuset i 2010-2012 har gården siden 2012 vært arena for selskap, event, kurs/konferanse og bryllupsfeiring.

I den senere tid drives også regulær restaurant-virksomhet for spisegjester. Måltid AS drifter selskaps- og restaurantvirksomheten. Selskapet er en videreføring av nå nedlagte Restaurant Måltid i Kristiansand.

Hovedhuset på Boen Gård. (Foto: Morten Holt)

Lakseeldorado

Gården eier en verdifull fiskerett i Tovdalselva, der det det utøves sportsfiske etter laks av gjester fra inn- og utland. Forholdene langs elvebredden er vel tilrettelagt for laksefiskere. Laksebestanden i Tovdalselva er i stabil vekst etter omfattende kultiveringstiltak som startet i 1997. Sesongen 2019 var den beste i nyere tid. 356, laks, med samlet vekt på 1415 kilo ble fanget på Boens fiskerett.

Boen Gård har i dag begrensede muligheter for å motta gjester som ønsker overnatting. Tilbudet består i dag av fire doble rom som benyttes hovedsakelig av bryllupsgjester og laksefiskere i sommersesongen.

Fr a ett av rommene på Boen Gård i dag. Fra 1. juni 2020 blir det vesentlig flere overnattingsplasser på den ærverdige gården. (Foto: Morten Holt)

Dagens marked er i all hovedsak lokalt

Foruten tilreisende laksefiskere er Boen Gårds marked i det alt vesentlige lokalt.

«Etter flere års drift med hovedvekt lokalmarkedet, må vi erkjenne at dette markedet neppe på noe tidspunkt vil være bærekraftig for Boen. Selv ikke etter alle de strålende tilbakemeldingene vi regelmessig får», heter det i pressemeldingen.

I 2017 fikk Boen Gård AS godkjent ny reguleringsplan, der man nå er definert som næringseiendom.

Vesentlig flere overnattingsplasser

I Boen Gårds langsiktige strategiplan er det nedfelt at dersom forholdene med sikkerhet taler for det, vil vi sikte på å utvikle økt overnattingskapasitet.

Etter omfattende undersøkelser foretatt av reiselivseksperter er konklusjonen at Boen Gård har svært gode muligheter for å lykkes dersom man etablerer økte overnattingsmuligheter. Viktige forutsetninger er likevel at det satses på kvalitet og autensitet i alle ledd, og at Boen Gårds historie formidles tydelig til gjestene. Markedet for et nisjeprodukt som vårt er i sterk vekst, og betalingsviljen er god dersom forventninger innfris.

Tre historiske bygg bygges om

Tre historiske bygg på Boen Gård bygges i disse dager om, og får ny funksjon. Fra 1. juni 2020 vil ærverdige Boen Gård tilby totalt 18 rom med totalt 36 sengeplasser for tilreisende gjester. I tillegg vil kunne tilby unike møteromsfasiliteter.

Ombyggingen blir gjort på en måte som ivaretar byggenes historie og kvaliteter.

Treskelåven: Bygningen får en spennende arkitektur og ligger like ved bredden av Tovdalselva. Her kommer seks doble rom med egne bad samt stort kjøkken og oppholdsrom. Vil fungere som «lakselodge» i sesongen.

Kornmagasinet: I denne gamle rustikke bygningen fra ca 1860 bygges åtte doble rom med egne bad, i tillegg bygges stort kjøkken og oppholdsrom.

Ishuset: Dette unike bygget, gårdens «kjøleskap» i historisk tid, omskapes til arena for møter, event kurs og konferanse.

Fellesrom. (Illustrasjon: Boen Gård)
Fellesrom. (Illustrasjon: Boen Gård)
 Inngangspartiet i Ishuset. (Illustrasjon: Boen Gård)
Slik blir det i Ishuset. (Illustrasjon: Boen Gård)
De nye overnattingsstedene sett fra elva. (Illustrasjon: Boen Gård)

Utearealene ved byggene vil bli oppgradert med beplantning, utemøbler og belysning.

Inn i De Historiske i 2020?

Arbeidene vil utføres av Basis Arkitekter AS v/Andreas Andersen (arkitekt) og Entreprenør:

Aamodt Bygg AS v/Birger Aamodt (entreprenør)

• Prosjektet støttes økonomisk av Innovasjon Norge og av Norsk Kulturminnefond

• Boen Gård har blitt testet av De Historiske Hotel og Spisesteder

• Boen Gård blir sannsynligvis medlem i kjeden primo 2020

Slik blir nye Boen Gård

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS