Smilefjesveileder – også på engelsk

Mattilsynet har publisert en engelsk veileder om smilefjesordningen

Publisert

Før smilefjesordningen trådte i kraft, ble det i samarbeid med bransjen utarbeidet veiledningsmateriell til virksomhetene. En del av dette materiellet var en veileder som omfattet hvilke kontrollpunkter Mattilsynet kan sjekke på smilefjestilsyn.

Etterspurt engelsk versjon

I etterkant har flere virksomheter spurt om en engelsk versjon av veilederen, siden mange i bransjen ikke har norsk som morsmål. Denne er nå ferdig utarbeidet, og du finner den på Mattilsynet.no/smilefjes sammen med norsk veileder og annen informasjon.

Godt i gang

Fra januar 2016 startet Mattilsynet med smilefjestilsyn på over 8000 kafeer og restauranter over hele landet.

Så langt er over 2000 tilsyn gjennomført, og de aller fleste kafeene og restaurantene som omfattes av ordningen har kunnet henge smilefjeset godt synlig ved inngangen.

Den engelske versjonen finner du her

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Smilefjes-ordningen

* Ble innført i Norge av Mattilsynet 1. januar 2016

* Gjelder i første omgang kun for restauranter og kaféer

* 8000 spise- og serveringssteder er med

* En smilende munn betyr at det ikke er funnet brudd på regelverket eller bare bagatellmessige forbedringspunkter. Strekmunn betyr at det er funnet brudd på regelverket og at serveringsstedet er pålagt å rette opp dette. Sur munn betyr at det er funnet alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket og at serveringsstedet er pålagt å rette opp dette.

* Karakteren skal henges opp synlig utenfor spisestedet

* Alle tilsynsresultater offentliggjøres på matportalen.no/smilefjes

* Les mer på Mattilsynet.no/smilefjes

Powered by Labrador CMS