Sammen mot matsvinn: Fra venstre Ida Silseth, Paul Trommer og Lise Pedersen i Eurest, Ole Erik Almlid i NHO og Anne-Grete Haugen og Anne Marie Schrøder i Matvett. (Foto: NHO)

Søkelys på matsvinn i NHO-bygget ga resultater

Matsvinn fra møte- og konferansematen ble kuttet med 47 prosent i kampanjeuken. Som ledd i KuttMatsvinn2020-prosjektet samarbeider Eurest og Matvett om en «Beste praksis kantine» i Næringslivets hus.

Publisert

De har i den forbindelse gjennomført en KuttMatsvinn-kampanje blant alle byggets ansatte med oppsiktsvekkende resultater.

Hele huset ble aktivisert i kampanjen, både gjennom sosiale medier og i form av plakater og skilt på spisebord og i møterom. Både matsvinnet fra møte- og konferansemat og fra de ansattes tallerkener i kantinen ble målt, og det ble også gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte, for å teste effekten av kampanjen og hva spisende gjester er villige til å bidra med for at kantinen skal kaste mindre mat.

Stor matsvinnreduksjon på kort tid

Resultater fra målingene i kampanjeukene viser at matsvinnet ble redusert med 7,5 prosent fra de ansattes tallerkener og hele 47 prosent fra møte- og konferansematen ved å innføre enkle tiltak.

Hele kantinestaben med kjøkkensjef Paul Trommer i spissen, bød på mat med mening, og kunnskap og inspirasjon i kampanjeperioden. Resultatene fra spørreundersøkelsen blant de ansatte viste at 71 prosent sier de spiser opp maten de forsyner seg med. 89 prosent la merke til kampanjen i kantinen og 73 prosent av respondentene mente de fikk økt bevissthet om matsvinn som følge av kampanjen.

-– Vi har fått overveldende positive tilbakemeldinger fra konferansegjestene våre, som har blitt mer bevisste på matsvinn knyttet til arrangementene sine. Nå jobber vi på lag for å beregne mengder og nyttiggjøre den eventuelle overskuddsmaten, sier konferanseleder hos NHO, Lise Pedersen.

Enkle tiltak gir stor effekt

Tiltakene som er innført for bedre å utnytte overskuddsmaten i NHO-huset, er enkle, men effektive:

  • Med «Tøm buffeten» selges overskuddsmat fra kantinens servering billig til de ansatte etter lunsj.
  • I «restedisken», som er en kjøledisk plassert i kantinen, settes fersk overskuddsmat fra store møter og konferanser, og tilbys gratis til alle ansatte.
  • Det legges ved små poser til serveringsfatene på trallene som settes ut på de mindre møterommene, slik at møtedeltakerne kan ta med seg rundstykker ol. som blir til overs.

– Vi jobber hver dag med å sikre at mengden mat som produseres stemmer overens med antall gjester som faktisk kommer på store møter og konferanser, i tillegg til at mengden mat som finnes i kantinen er i samsvar med antall kantinegjester sier «Site Manager» for Eurest hos NHO, Ida Silseth.

– Derfor oppfordres nå alle som bestiller mat å ta en ekstra sjekk dagen før, for å korrigere matbestillingen ved avmeldinger. God og tydelig kommunikasjon på tvers i et forretningsbygg som Næringslivets hus er viktig bidrag for å forhindre at mat må kastes, mener Silseth.

Ledelsen i NHO ønsker tiltakene velkommen

NHO har signert "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn", med målsetting om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, og adm.dir. Ole Erik Almlid ønsker kampanjen i NHO-bygget velkommen.

– Alle ansatte i NHO har et ansvar for å forvalte ressursene riktig. Dette er viktig både for omdømme og for lønnsomheten. Å være tettere på ved bestillingsrutiner og involvere de ansatte i en slik kampanje er et skritt i riktig retning. Jeg er stolt over resultatene og det gode arbeidet som gjøres i Næringslivets Hus, sier Ole Erik Almlid.

Målet er å redusere matsvinnet med 20 prosent innen september

Kampanjen skal gjentas i september for å måle effekten av vedvarende innsats i hele NHO-huset. Målet er å redusere matsvinnet totalt med minimum 20 % innen september ved å ha et helhetlig fokus og permanente tiltak og løsninger som gjør det enkelt for alle å bidra. Neste aktivitet ut for å fortsette å øke bevisstheten rundt matsvinn i Eurest sine kantiner er Stop Food Waste Day 24.april.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS