– Vi ser at forbedringseffektene avtar samtidig som vi ser en nedgang i våre salgsinntekter. Det er vi ikke fornøyd med og vil iverksette tiltak for å snu denne utviklingen, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine. (FOTO: Tine/Bo Mathisen)

Svakere salgsutvikling for Tine

Tine Gruppa hadde salgsinntekter på 5505 millioner kroner i andre kvartal, en nedgang på 1,1 prosent mot andre kvartal i fjor. Driftsresultatet var 452 millioner kroner, 58 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor.

Publisert

Salgsinntektene for Tine Gruppa i andre kvartal var 5.505 millioner kroner, en nedgang på 1,1 prosent sammenlignet med andre kvartal 2016 (nedgang på 1 prosent justert for endring i valutakurser). Driftsresultatet for Tine Gruppa i andre kvartal var 452 millioner kroner. Dette var 58 millioner kroner svakere enn tilsvarende periode i 2016.

Vil iverksette tiltak

I andre kvartal var det forbedringseffekter i driften på cirka 35 millioner kroner sammenliknet med samme kvartal i fjor. Effektene knyttet seg til drifts- og prosessforbedring, samt innkjøpseffekter.

– Vi ser at forbedringseffektene avtar samtidig som vi ser en nedgang i våre salgsinntekter. Det er vi ikke fornøyd med, og vil iverksette tiltak for å snu denne utviklingen. Vi må øke både veksttakt og konkurransekraft betydelig og vil komme tilbake med tiltak for å oppnå det, sier konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt.

Økt konkurranse fra nasjonale og internasjonale aktører

Stigende verdensmarkedspriser for myseingredienser sammenlignet med andre kvartal i 2016, bidro til en bedring i driftsresultatet på 36 millioner kroner i andre kvartal 2017. En svakere norsk krone mot utenlandsk valuta ga en netto positiv effekt i andre kvartal sammenliknet med samme periode i 2016. Dette skyldtes positive valutaeffekter fra eksport av Jarlsberg.

For Meieri Norge var andre kvartal preget av økt konkurranse fra nasjonale og internasjonale aktører. For Tine var tilbakegangen i verdi drevet av verdinedgang for meieribaserte matlagingsprodukter, mens hoveddelen av tilbakegangen i volum kan tilskrives søtmelk. Totalkategorien Søtmelk hadde svak verdivekst, men den lange trenden med redusert søtmelksvolum fortsatte også i andre kvartal. TINE svekket både verdi- og volumandeler, mest knyttet til delisting av enkelte varianter av søtmelk. Innen syrnet melk opprettholdt Tine verdi- og volumandeler.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS