Medlemmer i De Historiske og representanter fra Nores, Matvett, Miljøfyrtårn og Verdimat på matsvinn og bærekraftseminar på Sundvolden Hotel. (Foto: Stine Østby)

De Historiske og Nores sammen om Kutt Matsvinn

Sundvolden Hotel har etablert gode rutiner for å kutte matsvinnet, og ble en naturlig samlingsplass da De Historiske Hotel og Spisesteder arrangerte seminar i Kutt Matsvinn og bærekraft sammen med Nores, Miljøfyrtårn, Matvett og Verdimat.

Publisert
Fra venstre Anja Loen (leder medlemsavdelingen i Nores), Pål Semb-Johansson (adm. direktør i Nores), Inger Voie (markedsansvarlig Nores), miljørådgiver Jan Vogt, Nils Henrik Geitle (adm. direktør i De Historiske) og Stine Smette-Blålid (miljøansvarlig i De Historiske). (Foto: Stine Østby)

Det er motiverende å se hvordan andre jobber med å redusere matsvinnet, og i løpet av det to dager lange seminaret på Sundvolden Hotel 29. og 30. januar fikk de ca. 35 deltakerne fra De Historiske med seg presentasjoner og gruppearbeid som gav mange gode praktiske og konkrete tips til hvordan man kan jobbe sammen for å nå målet med å kutte matsvinnet med 20 % innen 2020.

– Vi elsker fulle mager og tomme tallerkener

– Vi har et ansvar i forhold til generasjonene etter oss å utnytte ressursene vi forvalter mest mulig bærekraftig. Innenfor matsvinn må målet være at vi ikke skal kaste spiselig mat – 0 svinn, sier daglig leder på Sundvolden Hotel, Cecilie Laeskogen.

Fra venstre Pål Semb-Johannson (adm. direktør i Nores), Anja Loen (leder medlemsavdelingen i Nores), Inger Voie (markedsansvarlig Nores), Anne-Grete Haugen (daglig leder i Matvett), Erik Vold (prosjektleder i KuttMatsvinn2020) og og Anne Marie Schrøder (kommunikasjonssjef i Matvett). (Foto: Stine Østby)

– Dette krever god kommunikasjon med gjestene våre, planlegging, fokus og riktig utstyr. Samt at vi har samarbeidspartnere som kan ta imot mat vi selv ikke klarer å anvende. Vi vil oppleve dette, da gjestene selv bestiller og bestemmer en del mengder, særlig pausemat. Her er det viktig at vi bruker vår erfaring i samhandling med gjestene og blir kreative i forhold til hva vi tilbyr. Vi oppfordrer alle gjester til å forsyne seg flere ganger og understreker at «vi elsker fulle mager og tomme tallerkener», sier Laeskogen.

Verktøy

Nores har i løpet av 2018 inngått avtaler med flere samarbeidspartnere som våre medlemmer kan benytte som hjelpemidler i vårt felles bærekraftsarbeid, sier markedsansvarlig Inger M. Voie i Nores. Modellen som De Historiske gjennomførte nå, hvor medlemmene fikk presentasjoner fra flere bærekraftsaktører på et seminar, det kommer vi til å legge opp til for flere av Nores' medlemmer. På Noresdagen i april, der rundt 300 personer fra medlemsbedriftene er samlet på Røros, vil bærekraft være tema, Der kommer også blant annet Matvett og Verdimat til å være til stede.

Miljøfyrtårn, som er De Historiskes valg for miljøledersystem for kjeden, presenterte hvordan deres hovedkontormodell kan underlette sertifiseringen for De Historiskes medlemmer. Innkjøp er en viktig faktor i sertifiseringen, og miljørådgiver Jan Vogt fortalte at det i løpet av 2019 kommer nye kriterier for mat inn i Miljøfyrtårnsertifisering. I den sammenheng presenterte Nores hvordan de kan bistå medlemmene våre med denne prosessen. Både ved hjelp av rapporter på kjøp av økologiske og andre miljømerkede produkter fra innkjøpsportalen Buy at Nores, men også ved det egenutviklede Business Analyze-system, hvor Nores ønsker å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig for medlemmene. Nores er innkjøpsorganisasjonen til hoveddelen av medlemmene i De Historiske, og Nores' rådgivere bidrar gjerne med tips og opplæring.

Nores har også inngått avtale med Factlines, som er et digitalt rapporteringssystem som gjør oppfølgingen av leverandørenes arbeid med bærekraft og sertifiseringer enklere. Medlemmene får årlig tilgang til en rapport over alle våre leverandørers sertifiseringer, noe som vil underlette deres eget sertifiseringsarbeid.

Kutt Matsvinn 2020

Lars-Kristian Leiro i Verdimat viser muligheter med overskuddsmat. (Foto: Stine Østby)

– Det er gledelig at både De Historiske Hotel og Spisesteder og Nores nå har signert avtale med KuttMatsvinn2020. Dette betyr mange nye spennende aktører med på laget som skal jobbe med å kutte matsvinnet sitt med 20 prosent innen 2020, uttales det fra Matvett.

– Tallene viser at det årlig kastes ca. 18 000 tonn nyttbar mat fra norske hoteller, restauranter og kantiner, og effekten ved å redusere dette matsvinnet er stor, både for bedriftenes lønnsomhet, fotavtrykk i form av CO2-utslipp og ressursutnyttelse», sier kommunikasjonssjef i Matvett, Anne Marie Schrøder.

Under dagene på Sundvolden fikk deltakerne kursing i hvordan de kan komme i gang med dette arbeidet, og hvilke hjelpemidler som ligger i prosjektets verktøykasse. Nores vil sammen med Matvett sette opp kurs på KIT-akademiet for de andre grupperingene og medlemmene i Nores som ønsker å delta i prosjektet. Administrerende direktør i Nores, Pål Semb-Johansson, oppfordrer alle våre medlemmer til være med, slik at vi i fellesskap når målet.

Verdimat og Nores har inngått samarbeidsavtale

Som et godt hjelpemiddel i prosessen med å kutte matsvinnet var også Lars-Kristian Leiro fra Verdimat tilstede på seminaret. Verdimat er en markedsnøytral grossist som har som mål å bidra til mindre matsvinn gjennom samarbeid med produsent, grossist og kunde om salg av overskuddsmat. Verdimat ønsker å bidra til å tilgjengeliggjøre alle overskuddsvarer til restauranter, kantiner, kafeer og butikker, slik at varene kan bli spist og ikke kastet. Nores medlemmer har tilgang til disse varene gjennom portalen Buy at Nores.

– Nores og deres medlemmer er viktige aktører i bransjen, og det å etablere en avtale med disse er en milepæl for Verdimat. Jeg ser virkelig frem til å starte opp det gode samarbeidet som vil være et veldig godt bidrag i kampen mot matsvinn. Per i dag er det ca. 75 leverandører som benytter seg av Verdimat sine tjenester, og dette er voksende da de begynner å erfare hvordan dette reduserer deres respektive utfordringer med svinn, og da er det godt å ha med slike aktører som De Historiske og Nores på laget, forteller daglig leder i Verdimat, Lars-Kristian Leiro.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS