Illustrasjon: Tork
Illustrasjon: Tork

Ny kunnskap om å være bærekraftig utenfor eget hjem

Det globale, profesjonelle hygienemerket Tork bidrar til bærekraftig livsførsel utenfor hjemmet. Det handler om å dele global kunnskap og trender knyttet til verdien en bærekraftig virksomhet kan ha for folks liv – i situasjoner også utenfor eget hjem.

Publisert

Den nye tilnærmingen fra Tork, kalt «bærekraftig liv utenfor hjemmet», er basert på lærdom gjennom samarbeid med kunder over hele verden.

Illustrasjonsfoto: Tork
Illustrasjonsfoto: Tork

Flere bærekrafttrender blir beskrevet i Torks 2019-trendrapport om bærekraftig liv utenfor hjemmet (Sustainable Life Away from Home Trend Report 2019).

Den omfatter temaer som klimaendring, karbonutslipp og den sirkulære økonomien. I tillegg inneholder rapporten viktig kunnskap som selskaper kan bruke for å bli mer bærekraftige. Kravet til å integrere bærekraft i forretningsvirksomheter øker. Folk, selskaper og organisasjoner ser hele tiden etter nye ideer og løsninger.

En ny studie fra Harvard viser at selskaper med sterkt fokus på bærekraft opplever en økning i de ansattes tilfredshet på 55 prosent.

– Ambisjonene våre mot 2030 skal imøtekomme målene for Essitys strategi for bærekraft og Torks egne målsettinger. Når det gjelder trivsel, er målet at 60 prosent av all Tork-innovasjon har mennesket i fokus. Innovasjon på denne måten gir sosiale fordeler for kundene, forbrukerne og samfunnet. I tillegg jobber vi også for å redusere klimafotavtrykket til Tork-produktene med hele 33 prosent innen 2030, sier «Customer Marketing Manager» hos Tork Norge, Christine Skjerven Rød.

Bærekraft og næringsvirksomhet henger sammen

66 prosent av forbrukerne sier seg villige til å betale mer for bærekraftige varer og tjenester – og prosentandelen er enda høyere blant millenniumsgenerasjonen (73 prosent). 67 prosent av alle selskaper på verdensbasis sier det er nødvendig å ha strategier for bærekraft for å være konkurransedyktige, og forskning fra Verdens økonomiske forum viser at øko-innovative selskaper i alle størrelser vokser i gjennomsnitt 15 prosent i året, selv om markedene deres er flate. Tork har i lang tid vært ledende innen bærekraft i sektoren for profesjonell hygiene. Gjennom innovasjon hvor sluttbrukeren kan redusere forbruket, kutte karbonutslipp og minimere avfallsmengden, hjelper Tork virksomheter med å nå bærekraftmålene sine. Torks tilnærming bygger på tre grunnpilarer merkevarens grunnlegger, Essity, har utviklet for å bidra til en mer bærekraftig verden. Tork fokuserer på å produsere bærekraftige produkter og tjenester som øker trivselen, utnytter ressursene godt og bidrar til gjenvinning.

De tre grunnpilarene:

Trivsel: Tork Clean Care-programmet består av mange hygieneverktøy, tips og global kunnskap som kan forbedre hygienen og styrke virksomheten. I 2018 bidro Tork til at 175 000 mennesker fikk opplæring i bedre håndhygiene.

Bedre ressursutnyttelse: Tork Hylsefri toalettrull har redusert karbonavtrykket med 11 prosent og emballasjeavfallet med 82 prosent.5 Tork PeakServe gir deg dobbelt så mange papirhåndtørk, fordi de er komprimert med 50 prosent.

Sirkulært: Tork PaperCircle er et sirkulært initiativ som finnes i utvalgte land i Europa. PaperCircle er verdens første gjenvinningstjeneste for papirhåndtørk som hjelper kundene våre å håndtere papiravfallet sitt på en mer miljøvennlig måte. Programmet reduserer karbonavtrykket med minst 40 prosent og genererer 20 prosent mindre avfall.

Tork/Essity

Tork er en merkevare fra det globale hygiene- og helseselskapet Essity.

Essity har signert FNs Global Compacts bærekraftmål og prioriterer seks av de 17 bærekraftmål. Essity samarbeider også med initiativet for forskningsbaserte mål for karbonreduksjon og fikk målene sine godkjent i 2018. Tork bidrar til å drive virksomheter på en mer bærekraftig måte. De jobber for å være ledende på bærekraft – og ønsker at kunder, deres ansatte og gjester gjør det samme.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS