Besøk av ordfører og næringssjef i Fredrikstad i forbindelse med klimagassreduksjoner hos SalatMestern. Fra venstre kvalitet- og HMS-leder Jan Børge Aune hos SalatMestern, næringssjef Kari Elisabeth Halvorsrud (Fredrikstad kommune), ordfører Siri Martinsen (Ap, Fredrikstad kommune) og daglig leder for SalatMestern, Thomas Andersen. (Foto: Ove Tøpfer)

SalatMestern viser vei med klimatiltak

SalatMestern i Fredrikstad har kuttet sine klimautslipp mer og mye raskere enn det myndighetene krever.

Ved å ha kuttet sine samlede klimagassutslipp med 66 prosent på fem år og direkte utslipp på hele 86 prosent, viser SalatMestern i Fredrikstad at kraftige reduksjoner i klimagassutslipp fra næringslivet er mulig.

– Vi er veldig fornøyde med hva vi har fått til. Det har jo krevd litt, men når vi ser de store effektene er det verdt det for oss som vil ta miljøansvar og bidra aktivt til det grønne skiftet, sier daglig leder for SalatMestern i Fredrikstad, Thomas Andersen.

Søkelys på bærekraft

SalatMestern har i perioden 2017 til 2021 laget klimagassregnskap ved bruk av løsningen til Cemasys, som sikrer faglig korrekt sammenstilling av bedriftens klimafotavtrykk.

Regnskapet for 2021 viser en samlet reduksjon fra 430 tonn CO2 i 2017 til 146 tonn i 2021. Dette tilsvarer 66 prosent reduksjon. For Fredrikstad kommune er målet at klimagassutslippene skal være redusert med 60 prosent innen 2030 sammenlignet med 2016.

- Vi har nå nådd Fredrikstad kommunes mål på godt under halvparten av tiden. Da er det lov å bli litt stolt. Vi som lever av matvareproduksjon, bør gå i front for miljøet. Vi lever jo av å lage kvalitetsprodukter, og da må vi ha søkelys på bærekraft, sier Andersen.

Flere omfattende tiltak

Solcelleanlegget hos SalatMestern i Fredrikstad. (Foto: Ove Tøpfer).

Det er flere store tiltak som SalatMestern har gjort for å få til disse endringene. De viktigste er; stopp i bruk av oljefyring i 2017, ytterligere forbedret avfallshåndtering, ombygning av kjøle-/fryselager og bygging av solceller på tak og fasade.

Dette har gitt store reduksjoner i både direkte og indirekte utslipp av klimagasser. For direkteutslippene er reduksjonene på hele 86 prosent, der det gjenstår kun 32 tonn CO2 i 2021.

Østfolds klimaplan, vedtatt før Viken ble etablert og fortsatt gjeldende, er 80 prosent reduksjon i 2030 sammenlignet med 2016. Her ligger SalatMestern godt an, og har altså for direkte utslipp nådd det på under halve tiden.

Klimanøytrale med god margin innen 2030

Solcelleanlegg på tak og fasade gir ytterligere effekter Det siste store tiltaket som får full effekt først i 2022, er etablering av solcelleanlegg på tak og fasade. Ca. 880 solcellepaneler er montert, og samlet gir dette nok energiproduksjon til å redusere elektrisitetsforbruket per år tilsvarende 317 000 kwh. Dette tilsvarer årsforbruket til nesten 30 leiligheter, eller ca. 13 eneboliger.

– Vi vil selvsagt stadig bli bedre og målet er klimanøytralitet, og må se på de resterende utslippene de kommende årene. Vi regner å være klimanøytrale med god margin innen 2030, og dermed bidra mye mer enn pålagt til både lokale, regionale og nasjonale ambisiøse klimamål, sier Andersen.

Du kan lese enda mer på Salatmestern.no

Fakta

Utslippene i 2016 antas å være minst som i 2017, intet tilsier noe annet, men SalatMestern startet formelt klimagassregnskap i 2017. Dermed kan en ta 2017 tallene som utgangspunkt for rapportert endring i planperiode for myndighetene.

En bensindrevet bil (15 000 km kjørelengde) slipper ut ca. 2 tonn CO2 i året, så SalatMestern sitt samlede klimagassregnskap har gått fra å slippe ut tilsvarende ca. 215 biler per år til ca. 73 biler per år.

De største reduksjonene er:

Kilde (Endring 2017-2021 i tonn CO2 )

* Oljefyring 151,9

* Avfall 77,5

* Kjølegasser 42,1

* Elektrisitet 12,1

* Transport 11,8

Merk at utslippsfaktorer kan variere noe fra år til år jfr. GHG protokollen, men dette er regnskapsmessig korrekt endring fra 2017 til 2021.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS