Illustrasjonsfoto: Morten Holt

Blir ny sjef for Mack

Roger Karlsen blir den sjuende administrerende direktøren for Macks Ølbryggeri AS. Harald Bredrup har valgt å tre ut av rollen AS etter nesten 20 år i stillingen, og overlater nå roret til Karlsen.

Publisert
Roger Karlsen blir ny direktør for Mack. (Foto: Mack)

Roger Karlsen har vært kommersiell direktør i Mack. Han blir den sjuende direktøren i Macks 142 års historie, og blir den første utenfor eierfamilien. Harald Bredrup fortsetter som daglig leder i morselskapet Ludwig Mack AS, og vil fortsette i selskapet med fokus på eierstrategi og prosjekter.

Satset på en en intern kandidat

– Jeg er veldig glad for at styret valgte å satse på en intern kandidat til stillingen som leder for selskapet. Det betyr kontinuitet og fullt fokus videre på vår strategi, som selskapet har jobbet etter i lang tid. Vi har vært heldig å ha Bredrup som leder for selskapet gjennom en ekstremt krevende periode. Haralds visjoner, kompetanse, erfaring og personlighet har vært ubeskrivelig viktig for både meg personlig og for Macks utvikling. Mitt fokus vil være å skape en økonomisk utvikling som kan bevare Mack som et familieeid og nordnorsk selskap videre. Nå har vi gjort store investeringer og skapt et grunnlag for vekst både nasjonalt og internasjonalt. Vi har en unik historie, beliggenhet og min visjon er vi skal bli en global eksklusiv merkevare, med et stolt og sterkt hjemmemarked, sier Karlsen.

Bredrup er sikker på valget

– Mack har i 2019 fullført de store utviklingsprosjektene i Nordkjosbotn, og det er lagt en god strategi for utviklingen fremover. Det siste året har alvorlig sykdom i nær familie krevd mye fokus, og Mack er i en situasjon som krever mer enn jeg kan gi nå. Jeg har jobbet tett med Karlsen i snart 10 år, og er sikker på at han vil kunne gjøre en bedre jobb med å optimalisere og følge opp den daglige driften enn meg selv. Jeg tror også at selskapet fremover vil kunne utnytte min kompetanse og nettverk bedre i en friere rolle i strategi- og prosjektarbeid, sier Harald Bredrup.

«Vi ser at dagens samfunn krymper mulighetsrommet for å være en stor lokal bedrift i nord. Dette som en følge av økt kjedekonsentrasjon også innen uteliv, økte regionale motsetninger, og redusert bevissthet rundt betydningen av lokal verdiskapning. Som en konsekvens av dette har Mack de siste årene jobbet systematisk med å utvikle og tilpasse bryggeriet til nye produkter og markeder, for aktivt å møte denne utviklingen og skape et godt forretningsgrunnlag for langsiktig lønnsomhet. Mack har over flere år hatt en meget god vekst nasjonalt, og gjort et godt grunnarbeid for vekst på eksport, som man nå ser de første resultatene av», heter det i en pressemelding fra Mack.

Forventninger til 2020

– Styret har stor tro på at det solide grunnarbeidet som er gjort over de siste årene, med målrettede investeringer, store utviklingsprosjekt og sterke internasjonale allianser, vil gi ønskede resultater. Styret er trygg på at selskapet med den nye arbeidsdelingen mellom Karlsen og Bredrup vil få mer ut av det store potensialet som ligger i selskapet. Både ledelsen, styre og eiere har en klar forventning om at man allerede i 2020 vil se konkrete resultater av arbeidet, sier styreleder i Mack, Leif Atle Viken.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS