Direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule. (Foto: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse)

– Videreutdanning er ikke akademikernes privilegium

Direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule, svarer på NKLs og president i NKL Kim Haavard Larsens debattinnlegg i forrige uke.

«President i Norske Kokkers Landsforening, Kim-Haavard Larsen skriver i Horecanytt.no 6. mai at «Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har sendt 230 000 e-poster for å anbefale fagarbeidere å si opp jobbene sine for å heller ta høyere utdanning».

La meg avklare med en gang at Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ikke ber fagarbeidere si opp jobbene sine for å ta faglig påfyll. Tvert imot jobber direktoratet for å gi flest mulig mulighet til å delta i lengre eller kortere utdanningsløp, i kombinasjon med jobb og familieforpliktelser. Dette gjør vi for eksempel gjennom bransjeprogram for mat- og drikkevareindustrien. Her samarbeider vi med arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner for å utvikle korte og fleksible utdanningstilbud, som svarer til industriens kompetansebehov.

E-posten Larsen sikter til, handler om påfyll av kompetanse. Vi skriver om frister til videregående skole for dem som vil ta fagbrev nummer to, og muligheten til å søke fagskole og høyere utdanning. Dette er del av et forskningsprosjekt, der vi vil finne ut om informasjon om utdanningsmuligheter og ekstra utdanningsstøtte, bidrar til at flere fagarbeidere deltar i videreutdanning som er relevant for dem.

Fagarbeideres kompetanse er etterspurt og verdifull i det norske arbeidslivet. Som følge av teknologiutvikling, klimaendringer og aldring endrer arbeidslivet seg stadig raskere. Mange opplever behov for faglig påfyll, og det gjelder i stor grad også de som har yrkesfaglig kompetanse. Men fagarbeidere deltar mindre i videreutdanning sammenlignet med personer med høgskole- og universitetsutdanning. Det viser flere undersøkelser om deltakelse i videreutdanning blant voksne.

Opplæring på arbeidsplassen er en viktig del av kompetanseutvikling i det norske arbeidslivet. Myten om at deltakelse i videreutdanning kun er forbeholdt akademikerne, eller de som ønsker seg en lederutdanning, må avlives. Mange fagarbeidere har behov for å delta på kurs ved fagskoler eller høyskoler. Fagskolene tilbyr både desentraliserte utdanningsløp, og mange ulike nett- og samlingsbaserte utdanninger som også kan tas på deltid. Det betyr at det ikke er behov for å ta fri fra jobben for å få faglig påfyll. Vi ønsker at flest mulig velger fritt hvilken videreutdanning de skal ta, både når det gjelder retning og utdanningsnivå».

Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Les også: – La folk få velge selv. Ikke bruk statlige midler på å forsøke å få fagarbeidere til å velge bort faget sitt, mener president i NKL, Kim-Haavard Larsen.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS