Mimir i utvikling. Fra venstre Bård Jervan, Ann-Jorid Pedersen, Torill Olsson, Marie Bergsli, Ingrid Solberg Sætre og Janne Auby.

Mimir utvider

I 2016 feiret Mimir AS, som blant annet arbeider med destinasjonsutvikling, sitt 20-årsjubileum. Nå styrker selskapet laget for å befeste posisjonen som Norges eldste og mest allsidige rådgivingsmiljø innen reiseliv og opplevelsesnæring.

Publisert

Janne Auby ble nylig ansatt som AD/grafisk designer, slik at Mimir kan bistå sine kunder også med løsninger for markedsmateriell, digital kommunikasjon og bruk av sosiale medier.

I disse dager blir Ingrid Solberg Sætre også en del av laget. Hun har fra sitt selskap Drivkraften AS jobbet med rådgivning innen reiseliv og opplevelsesnæring i over 10 år, og Mimir får med det seks erfarne rådgivere på heltid.

Økt etterspørsel

Mimir har i over 20 år levert tjenester over hele Norge. Selskapet har for tiden oppdrag fra Svalbard i nord, Kirkenes i øst til Oslo, Norefjell, Gudbrandsdalen og Valdres midt i landet og Flekkefjord i sør. Mimir arbeider særlig innen destinasjonsutvikling, klynge- og nettverksledelse, samt bedrifts- og opplevelsesutvikling.

Stadig økende etterspørsel har skapt rom for disse nyansettelsene.

Rustet for reiseliv 2.0

– Reiselivet er i endring på mange plan, og «Reiseliv 2.0» som vi kaller det, handler ikke minst om at reiselivsvirksomhet er blitt langt mer opplevelsesdrevet, sier Bård Jervan, gründer og seniorpartner i Mimir AS.

Dette betyr også at definisjonen av hva som er reiselivsnæring og ikke, endres. Det handler ikke nødvendigvis om å ha de beste eller største ressursene, men å være best til å foredle og sette sammen konsepter som har verdi for kunden.

Endringsagenter

Dette krever både omstilling og innovasjon. Alle våre rådgivere har erfaring som klyngeledere i nasjonale klyngeprogrammer, prosjektledere for bedriftsnettverk og andre store utviklingsprosjekter. – Vi er også det mest erfarne rådgivningsmiljøet i Norge når det gjelder reisemålsutvikling med basis i Innovasjon Norge Håndbok på temaet, sier Jervan, og fortsetter. – Jeg tør derfor å si at vi er gode på å fasilitere omstilling og utviklingsprosesser. Vi ser at vår rolle mer og mer blir å være «endringsagenter» enn tradisjonelle rådgivere.

Tverrfaglige team

– Mimirs ambisjon er å gjøre en forskjell for dem som vil satse og skape nye opplevelser og tilbud i årene som kommer, sier Jervan.

– Derfor er vi opptatt av å bygge team med samarbeidspartnere for å løse de oppdragene vi påtar oss. Vi samarbeider både med FoU-miljøer, arkitekter, tjenestedesignere, kundeinnsiktspesialister, planleggere, tallknusere og kunstnere. Sammen med vår egen faglige innsikt mener vi det gir en god miks av erfaring og nytenkning og ikke minst et bredt spekter av metoder og verktøy for å finne de beste løsningene for kundene våre. I tillegg styrker vi nå også eget lag for å få enda mer kraft i å bistå våre kunder over i «Reiseliv 2.0» og de mulighetene for vekst og større verdiskaping som ligger der.

Powered by Labrador CMS