Fristen for innsending av den årlige omsetningsoppgaven for alkohol er i Oslo 15. mars. Direktør Britha Røkenes i Næringsetaten og Anita Leirvik North, byråd for kultur og næring i Oslo, gjør det nå enklere og billigere for mange mindre skjenkesteder.
Fristen for innsending av den årlige omsetningsoppgaven for alkohol er i Oslo 15. mars. Direktør Britha Røkenes i Næringsetaten og Anita Leirvik North, byråd for kultur og næring i Oslo, gjør det nå enklere og billigere for mange mindre skjenkesteder.

Enklere for skjenkestedene

Oslo kommune gjør det enklere og billigere for mange skjenkesteder.

Skjenkesteder som ikke har krav om revisjon, trenger ikke lenger revisorbekreftelse når de sender inn årlige omsetningstall for alkohol til Oslo kommune. For mange er det nok å få omsetningstallene bekreftet av en statsautorisert regnskapsfører.

Forenkling

Næringsetaten har fått tilbakemeldinger fra små, uavhengige skjenkesteder med lav alkoholomsetning om at det er vanskelig å finne en revisor som vil påta seg å bekrefte omsetningsoppgavens tall, og at det påfører dem en betydelig ekstrakostnad.

– Denne endringen innebærer en forenkling for en rekke skjenkesteder, og billigere er det også, sier byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North.

Bedre betingelsene

Britha Røkenes, direktør i Næringsetaten, berømmer byråden for rask behandling av endringsforslaget, som kom fra Næringsetaten.

– Vi er opptatt av god service til næringslivet, og søker å bedre betingelsene der vi kan. Samtidig som skjenkesteder som ikke er revisorpliktige får det enklere, blir vår saksbehandling mer effektiv, sier Røkenes.

Aksjeselskap (AS)

Små aksjeselskap trenger vanligvis ikke å ha revisor. De kan velge at årsregnskapet ikke skal revideres. Dette kalles for «fravalg av revisjon». Aksjeselskapet kan velge bort revisjon hvis:

• Driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner, og

• balansesummen er mindre enn 23 millioner kroner, og

• gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk

Revisorkravet har nemlig også gjort saksbehandlingstiden til Næringsetaten lengre, for mange sender inn omsetningsoppgaven uten revisorbekreftelse. Det gjør at etaten må kontakte den som er ansvarlig for bevillingen flere ganger, og det er ressurskrevende. 

Lovpålagt omsetningsoppgave og gebyr

 Alle som har en skjenkebevilling i Oslo skal hvert år sende inn en omsetningsoppgave til Næringsetaten, og betale et lovpålagt bevillingsgebyr. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mange liter alkohol som ble omsatt siste år og hvor mange liter som forventes omsatt inneværende år. 

For at størrelsen på gebyret skal bli riktig, har Oslo kommune hittil krevd at en revisor må bekrefte omsetningstallene. Dette gjelder altså ikke lengre, hvis ikke bedriften er revisorpliktig.

Næringsetatens nettsider finner du mer informasjon om omsetningsoppgaven og gebyr

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS