Mattilsynet med smilefjes over hele landet

Smilefjesordningen, som nå er innført, skal gjøre hygienen bedre og maten tryggere på over 8000 norske serveringssteder.

Publisert

Fra januar 2016 starter Mattilsynet med smilefjestilsyn på over kafeer og restauranter over hele landet.

Innen høsten 2016 skal alle serveringsstedene hatt sitt første smilefjestilsyn.

Helse- og omsorgsdepartementet og Mattilsynet

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bedt Mattilsynet om å etablere en nasjonal smilefjesordning i Norge. Smilefjestilsyn innebærer ingen endring i regelverket Mattilsynet allerede fører tilsyn etter. Det nye er at resultatet av tilsynet uttrykkes med et smilefjessymbol, og at dette henges opp godt synlig fra utsiden av serveringsstedet. Symbolene uttrykkes med et smilefjes, en strekmunn eller sur munn, avhengig av resultatet av tilsynet.

– Tar gjester og bransje på alvor

– Smilefjesordningen tar både gjestene og bransjen på alvor. Smilefjesene vil gi forbrukerne informasjon om hygienen ved restaurantene og kafeene før de setter seg ved bordet og bestiller mat. Ordningen gir gjestene mulighet til å gjøre bevisste valg om hvor de ønsker å spise. Jeg er også sikker på at den vil føre til bedre hygiene på serveringsstedene, slik at maten som serveres blir enda tryggere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Mattilsynets største prosjekt i 2016

– Smilefjestilsyn er bra for den seriøse delen av serveringsbransjen, som endelig får vist at de holder høy hygienestandard. Og det er bra for publikum som enkelt kan se hvilke serveringssteder som følger regelverket. Smilefjes sier ingenting om maten er god eller sunn, men at maten er trygg. Smilefjes blir vårt største prosjekt i 2016, og i alle fem regioner står nå våre inspektører klare til å starte ordningen, sier administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet.

Plakat på utsiden av serveringsstedet

Det stilles ingen nye krav til hygiene og håndtering av mat gjennom smilefjesordningen. Det nye er at forbrukerne nå får informasjon om resultatet av Mattilsynets kontroll med serveringsstedet. En plakat med resultatet av tilsynet skal henges opp godt synlig fra utsiden av kafeen eller restauranten.

Symbolene

Resultatet av tilsynet uttrykkes med et smilefjessymbol. Symbolene uttrykkes med en smilende munn, en strekmunn eller en sur munn, avhengig av resultatet av tilsynet.

En smilende munn betyr at det ikke er funnet brudd på regelverket eller bare bagatellmessige forbedringspunkter.

Strekmunn betyr at det er funnet brudd på regelverket og at serveringsstedet er pålagt å rette opp dette.

Sur munn betyr at det er funnet alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket og at serveringsstedet er pålagt å rette opp dette.

Prøvd ut siden 2007

Mattilsynet har siden 2007 hatt en smilefjes-pilot i Trondheim, Kristiansund og Levanger, og har siden oppstart gjennomført over 5600 smilefjestilsyn.

Hygienen ved serveringsstedene ble bedre. Ved oppstart fikk 33 prosent av serveringsstedene smilefjes, nå får 70 prosent et smil.

Mattilsynet har brukt erfaringene fra piloten i opplæring og utvikling av nye IKT-verktøy. Målet et enhetlig smilefjestilsyn basert på de samme kontrollpunktene over hele landet. Mattilsynet har også hatt tett kontakt med bransjeorganisasjonene, og en omfattende informasjonspakke er sendt til alle virksomhetene som omfattes av ordningen.

Erfaringen fra piloten i Midt-Norge viser en kraftig forbedring i hygienestandard og andre områder som blant annet mathåndtering, sporbarhet og merking. Ved oppstart i 2007 fikk 20 prosent av serveringsstedene symbolene strekmunn og ca. en prosent sur munn. I dag får ni av ti virksomheter smilefjes, og bare 10 prosent pålegg om utbedring eller alvorligere virkemidler.

Kritikkverdige forhold blir også rettet opp raskere enn før. Både Danmark og Finland har en lignende smilefjesordning og ordningen innføres nå i stadig flere land.

Powered by Labrador CMS