Vinneren av Matomsorgsprisen 2017, Ronald Takke, sammen med kona Nina Skovly etter prisutdelingen på Oslo Kongressenter. (Foto: Morten Holt)

Matomsorgsprisen 2017 til Ronald Takke

Kjøkkensjef Ronald Takke og Glomstua omsorgssenter i Molde kommune tildeles Matomsorgsprisen 2017 for å sette mat og ernæring i eldreomsorgen på dagsordenen, både lokale og nasjonalt.

Publisert
Vinneren av Matomsorgsprisen 2017, Ronald Takke, sammen med juryleder Ivar Villa. (Foto: Morten Holt)

Dette gjør Takke gjennom å danne nettverk og være brobygger mellom ulike fagmiljøer. For prisvinneren er mat den beste medisin.

Juryen for Matomsorgsprisen har latt seg imponere av Ronald Bram Takke. Siden han ble ansatt i 2013, har han både satt matomsorgen og seg selv på kartet – ikke bare i kommunen, men også i Møre og Romsdal og nasjonalt.

Han er både nettverksbygger og brobygger. Eller for å si det med enhetsleder Corinna Stene i kommunen: – Takke utgjør en forskjell. Med ham som kjøkkensjef, startet en ny tidsalder.

Jeg er glad og stolt over Matomsorgsprisen 2017, sier Ronald Takke, kjøkkensjef på Glomstua omsorgssenter i Molde kommune. (Foto: Morten Holt)

Stolt glad og overrasket

Jeg er både glad, stolt og overrasket, uttalte prisvinner Takke fra podiet like etter at han fikk prisen.

Han takket blant annet enhetsleder Stene fordi hun har hatt troen på Takke og hans ideer, og at Molde kommune har valgt å satse på eldreomsorg.

– Vi har kommet langt, men er langtfra i mål, sa han videre.

Ronald Takke (til venstre) er tildelt Matomsorgsprisen i 2017. Her sammen med Diego Noua Castillo på Glomstua omsorgssenter. (Foto: Elisabeth Strøm)

Han uttalte også at Moldes ordfører har uttalt at han var stolt over å ha Takke ansatt i kommunen, men ordføreren hadde også lagt til at det er krevende å ha Ronald Takke som ansatt i Molde kommune.

Fra tankbåt til eldreomsorg

Ronald Takke er opprinnelig fra Nederland, og er utdannet kokk med påbygg som skipskokk. Han startet karrieren på tankbåt i utenriksfart, og kom til Norge første gang i 1984. To år senere flyttet han til Vestnes. Der giftet han seg og begynte å jobbe på et hotell. I 1993 startet han og kona opp et firma som de kalte Takke for maten AS. Ronald Takke hadde vært på kurs i sous vide-metoden i Geiranger, og blitt så frelst at han sa opp hotelljobben for å produsere middagsmat i porsjonspakker.

Ronald Takke er kjøkkensjef på Glomstua omsorgssenter. (Foto: Elisabeth Strøm)

Prisen ble delt ut for 12. gang

Matomsorgsprisen ble delt ut for 12. gang i dag. Anledningen var Tines fagseminar i Oslo som samlet nærmere 200 pleie- og kjøkkenfaglige deltakere.

I statuttene til Matomsorgsprisen heter det at hensikten med prisen er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg. Juryen til Matomsorgsprisen prøver å fange opp aktører, det være seg enkeltpersoner eller en gruppe, som gjør en ekstra innsats for god matomsorg i institusjoner eller kantiner. Juryen jakter med andre ord på fagpersoner som utgjør en forskjell i bransjen.

Innovatic og nyskapende

– Vinneren av Matomsorgsprisen 2017 utmerker seg på flere måter. Kjøkkensjefen og hans kjøkken er innovativ og nyskapende - først og fremst knyttet til bedre måltidskvalitet, både med hensyn til ernæring og trivsel. De prøver også ut systemer og metoder som kan bli normdannende for flere, heter det i juryens begrunnelse.

Ronald Takke (midten) sammen med juryen for Matomsorgsprisen. (Foto: Morten Holt)

Ronald Takke ble ansatt som kjøkkensjef på Glomstua i 2013, og mye har skjedd siden da. Nye metoder har blitt utprøvd og kjøkkenet er midt i en prosess med å gå over fra kok-server til kok-kjøl. Kjøkkenet er også i ferd med å flytte tidspunktet for middagsserveringen. Dette er et tiltak som har vist seg å være svært effektfullt for eldres livskvalitet og for å forebygge underernæring; eldre både spiser bedre og sover bedre når middagen serveres til middagstid. Kjøkkenet forsøker også å utvikle metoder som gjør det enklere for de eldre å få i seg maten. Dette handler i første rekke om å legge til rette for dem som har tygge- og svelgeproblemer.

De to siste årene har kjøkkenet ved Glomstua deltatt i den nasjonale konkurransen Gylne måltidsøyeblikk. Begge gangene har de nådd høyt opp – om ikke helt til topps. I fjor kom de til finalen i Møre og Romsdal, i år var de blant de fire beste sykehjemmene i landet.

Fagdag

Matomsorgsprisen 2017 til Ronald Bram Takke. (Foto: Elisabeth Strøm)

Å skape god matomsorg og matglede kan ikke bare skje på kjøkkenet. Det krever samarbeid mellom kjøkken og avdeling, sykehjemsledelsen og kommunepolitikere. For å øke kunnskapen om ernæring hos de som jobber praktisk med mat og måltider på avdelingene og kjøkkenet, tok Ronald Takke i fjor initiativ til en fagdag som hadde tittelen Mat, ernæring og samarbeid. T

anken var at seminaret skulle være et tilbud til ansatte i Molde kommune, men ideen vokste og ble til en fagdag for alle kommunene som utgjør innkjøpssamarbeidet i fylket, samt leverandørene som inngår der. Seminaret trakk nærmere 200 deltakere i de fleste kommunene i Møre og Romsdal. I år ble suksessen gjentatt. Denne gangen gikk seminaret over to dager. En dag for ledere og politikere, og en dag for ansatte.

Nettverksbygger

I etterkant er det etablert ulike nettverk hvor Facebook og sosiale medier er hovedkanal. Her utveksles ideer, kunnskap om matens betydning deles og nyheter spres på tvers av yrkesgrupper. Også ledere og politikere inngår i disse nettverkene.

Det sies om Takke at han er voldsomt engasjert og har mange ideer. At han nå har havnet i eldreomsorgen og på institusjonskjøkken og kan bruke engasjementet sitt her, er noe juryen ønsker å støtte opp om.

Ved gi Matomsorgsprisen 2017 til Ronald Takke og kjøkkenet ved Glomstua omsorgssenter, håper juryen at prisen kan være en motivasjon til å videreutvikle det arbeidet som er satt i gang for å løfte og spre kunnskap om hvor viktig god matomsorg er, avslutter juryen i sin begrunnelse.

Prisen ble delt ut på Tines fagseminar i Oslo (Folkets Hus/Oslo Kongressenter) onsdag 11. oktober.

Saken oppdateres

Les enda mer i den kommende utgaven av Kjøkkenskriveren og i magasinet Horeca (nummer 6 2017).

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Matomsorgsprisen

Bak Matomsorgsprisen står Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca/Horecanytt.no. Hensikten er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg.

Prisen i 2017 består av et kunstverk av polsk-israelske Zamy Stenovitz (1951-2000), et stipend på 30 000 kroner, samt et originaldesignet diplom.

Prisen deles ut på høsten hvert år i forbindelse med Tines fagseminarer.

Du kan lese mye mer om Matomsorgsprisen her

Du finner ellers vedtekter og skjemaer på Matomsorg.no

Disse har fått Matomsorgsprisen

2006: Albert Brouwer, Sunndal kommune

2007: Harald Birkeland, ISS Catering

2008: Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken

2009: Gunnar Kvamme, St. Olavs Hospital

2010: Henning Stordal, Fazer Food Services

2011: Heracleum bo- og servicesenter, Tromsø

2012: Nils Terje Tangnes, Steffensrud Rehabiliteringssenter, Vestre Toten

2013: Bærum Storkjøkken v/Hanne Hagen-Jensen

2014: Bjørn Erik Vangen, Fosen folkehøgskole

2015: Hundsund skolerestaurant v/Liselotte Bjelke

2016: Pål H. Stenberg, Fagmyndighet Forpleining, Forsvaret

2017: Ronald Takke, Glomstua omsorgssenter

Juryen

Juryen for Matomsorgsprisen 2017 har bestått av: Leder Ivar Villa (daglig leder for bRest personalrestauranter), Jannicke Gurijordet (kjøkkensjef, Nøtterøy sentralkjøkken), 

Sigmund Solvang (salgssjef offentlig sektor, Tine), Morten Holt (redaktør i fagbladet Horeca) og Arnt R. Steffensen (leder i Kost- og ernæringsforbundet).

Powered by Labrador CMS