Tidenes beste for Tine

Driftsresultatet for 2015 på nesten 1,7 millioner kroner er tidenes beste for Tine.

Publisert

Effekter fra forbedringsprosjektet Styrk og god salgsutvikling for ost bidro til betydelig resultatforbedring for Tine-Gruppa i 2015. For 2015 ble driftsresultatet 1,678 millioner kroner, som er en økning på 315 millioner kroner mot 2014. Resultatet er tidenes beste for Tine.

Tilfreds konsernsjef

– Resultatet er godt, og vi er tilfreds med de forbedringer som vi har realisert de siste to årene. Fra vi startet Styrk høsten 2013 til utgangen av 2015 er driftsresultatet forbedret med 77 prosent. Flere forhold har bidratt, men vi kan slå fast at endringsprosessene har vært et taktskifte, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine i en pressemelding.

For året 2015 endte driftsinntektene på 22 241 millioner kroner, en vekst på 3,7 prosent (1,2 prosent justert for endring i valutakurser). Driftsinntektene i 2014 var på 21 440 millioner kroner.

Tines resultat for 2015 påvirkes særlig av effekter fra TINEs forbedringsprosjekt Styrk, fordelaktige valutakurser og en god salgsutvikling for ost.

Styrk gir resultater

Ved utgangen av 2015 ble de siste av de 17 delprosjektene i Styrk overført fra prosjekt til drift. Styrk nådde den økonomiske målsettingen på 750 millioner kroner i oktober, og har så langt gjennomført tiltak som skal gi en helårseffekt på over 800 millioner kroner.

Av den samlede forbedringen ble om lag 340 millioner kroner realisert i regnskapet for 2015. Kostnadsforbedringene er realisert i forretningsområdet Meieri Norge, hvor det også har vært gjennomført større omorganisering og styrking av arbeidsmåter for å bedre effektiviteten.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Powered by Labrador CMS