Illustrasjonsfoto: Strinda videregående skole, arkiv

Ny læreplan for Vg1 restaurant- og matfag

I dag har Utdanningsdirektoratet lansert de nye læreplanene for Vg1 yrkesfag. Et av utdanningsprogrammene som får ny læreplan er restaurant- og matfag.

Fra skoleåret 2020 –2021 utvides antall utdanningsprogram for yrkesfagene fra åtte til ti, med fire helt nye utdanningsprogram. De nye læreplanene skal tas i bruk fra skolestart 2020.

Ny læreplan i restaurant- og matfag

Alle de ti utdanningsprogrammene på Vg1 yrkesfag får nye læreplaner fra høsten av. Nå er de nye læreplanene klare. I den nye læreplanen for restaurant- og matfag vil bærekraftig produksjon og arbeidsliv og yrkesidentitet stå sentralt.

Hva er nytt i restaurant og matfag? Matproduksjon og salg av varer til mellomledd eller direkte til kunden er en viktig del av det nye utdanningsprogrammet. Elevene vil også få kjennskap til lover og regler, arbeidslivets spilleregler og bransjen.

Bærekraftig utvikling vil spille en viktig rolle. Elevene skal blant annet lære om tilpasset forbruk, hvordan de kan utnytte råvarene og redusere mengden matavfall, og hvordan de best kan utnytte ressursene som finnes lokalt, regionalt og globalt.

Mer informasjon om de nye læreplanene finner du her.

Viktige endringer i alle de nye læreplanene

Grønt skifte i yrkesfagene

Bærekraftig utvikling har fått en sentral plass i alle utdanningsprogrammene. I yrkesfagene handler bærekraftig utvikling om at elevene må lære å vurdere materialer og kjemikaler, slik at de kan ta etiske og miljøbevisste valg. Gjenbruk og utnytting av ressurser i produksjonen er også viktige tema, som i større grad blir vektlagt i de nye læreplanene. 

Mer vekt på teknologi 

Det elevene lærer må være relevant for arbeidslivet de møter. Ny teknologi får en stadig større plass, og det er viktig at elevene får solide fagkunnskaper om teknologi. De må både lære om hvordan de kan bruke teknologien, og få forståelse for teknologiske utviklingen av fagområdet.

Tidligere spesialisering   

Elevene vil få muligheten til å spesialisere seg tidligere. Utdanningsprogrammene er mer spesialiserte og rendyrkede sammenlignet med hvordan det er i dag. Det betyr at elevene på et tidligere tidspunkt vil lære mer om faget de skal jobbe med når de er ferdig utdannet.    I dag er utdanningsprogrammene mer sammensatt og inneholder flere ulike fag som nødvendigvis ikke passer inn i senere løp. Nå vil fagene være mer rendyrket og tilpasset de ulike utdanningsprogrammene det hører hjemme i.

Bakgrunn  Fra skoleåret 2020 –21 utvides antall utdanningsprogram for yrkesfagene fra åtte til ti, med fire nye utdanningsprogram. Flere av utdanningsprogrammene blir videreført slik de er i dag, men innholdet i fagene har blitt fornyet. Noen av utdanningsprogrammene er slått sammen fra tidligere fag, mens andre er helt nye retninger. 

27. februar publiserte vi læreplanene for Vg1 yrkesfag på udir.no. De nye læreplanene for Vg2 og Vg3 kommer på høring i august 2020.

Utdanningsprogram (nye markert i kursiv)

Bygg- og anleggsteknikk  

Elektrofag  

Helse- og oppvekstfag  

Naturbruk  

Restaurant- og matfag  

Teknikk og industriell produksjon  

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign  

Håndverk, design og produktutvikling  

Informasjonsteknologi og medieproduksjon  

Salg, service og reiseliv  

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS