Elise Sollie Syversen trives godt som butikkslakterlærling hos Meny Røa. (Foto: Jørgen Nordby)

Mat- og måltidsbransjen: En god, men litt ukjent karrierevei

Et bredt sammensatt utvalg legger fram forslag til en rekke tiltak for at flere unge mennesker skal velge mat- og måltidsbransjen som sin karrierevei.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er bekymret for rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen. I dag mottok hun en rapport med mange forslag til tiltak. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Blant forslagene er en femårig nasjonal rekrutteringskampanje, lovfestet kompetansekrav til karriereveiledere i skolen, og krav til fagbrev, alternativt bransjestandard i serveringsbransjen.

– Regjeringen har nettopp lagt fram sin strategi for Matnasjonen Norge. I utviklingen av matnasjonen trenger vi folk med engasjement, kunnskap og genuin interesse for matfagene, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad, som mandag 15. februar mottok rapporten «Uten fagarbeidere – ingen matnasjon. Rekruttering til mat- og måltidsbransjen, en lite kjent karrierevei».

Bekymret for sviktende rekruttering

Bollestad er bekymret for sviktende rekruttering til mat- og måltidsbransjen.

– Jeg er glad for at utvalget er tydelig på ansvaret både utdanningsmyndigheter og bransjen selv har for rekrutteringen til denne bransjen. Nå ser jeg fram til å følge opp forslagene fra utvalget i samarbeid med bransjen og andre myndigheter, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

En god karrierevei

Grete Ingeborg Nykkelmo mener mat- og måltidsbransjen er en god karrierevei for ungdommen, men er bekymret for den sviktende rekrutteringen og konsekvensene av pandemien. (Foto: Ungt Entreprenørskap)

– Mat- og måltidsbransjen er en god karrierevei for ungdommen. Med de anbefalingene vi i legger fram, ser jeg optimistisk på bransjens framtid, sier administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap og leder av utvalget, Grete Ingeborg Nykkelmo.

– Og jeg vil minne om at søknadsfristen til videregående opptak allerede er 1. mars. Her er det mange muligheter, er Nykkelmo sin oppfordring.

Les utvalgets rapport: Uten fagarbeidere – ingen matnasjon (pdf)

24 tiltak

Utvalget foreslår 24 tiltak rettet mot ulike samfunnsaktører som til sammen skal bidra til å øke rekrutteringen. De fleste av tiltakene er innrettet mot utdannings- og kompetansetilbudene.

– Det foreslås å utrede et nytt navn på fagutdanningen, forsterket samarbeid mellom grunnskole og videregående skole og en femårig nasjonal rekrutteringskampanje, som også inkluderer en felles verktøykasse til bruk i rekrutteringsarbeid, sier Nykkelmo.

Utvalget forslår også andre tiltak rettet spesifikt mot bransjen, som økt organisering og krav til fagbrev/alternativt en bransjestandard, for å bidra til mer seriøsitet blant aktører som etablerer serveringsvirksomhet.

Felles ansvar for offentlige myndigheter og private aktører

Utvalget mener at rekrutteringsutfordringene er et felles ansvar for offentlige myndigheter, først og fremst nasjonale og regionale utdanningsmyndigheter, for private aktører i bransjen og for fag- og interesseorganisasjoner.

– Tiltakene som foreslås skal ansvarliggjøre alle aktørene og synliggjøre nye løsninger på utfordringene, sier Nykkelmo.

Pandemien har rammet lærlingene - og spesielt i restaurant- og matfag

Utvalget uttrykker sterk bekymring for sviktende rekruttering over mange år. De peker også på at den pågående pandemien og hvilke store konsekvenser den har fått for mange aktører i mat- og måltidsbransjen.

Den har rammet lærlingene innen restaurant- og matfag i særlig grad.

– Effektene av pandemien og konsekvensene for bransjen vil merkes i lang tid fremover, sier Nykkelmo.

Arbeidsplasser over hele landet

Arbeidsplassene i mat- og måltidsbransjen er over hele landet og har stor betydning for lokal verdiskaping og næringsutvikling. Bransjen sysselsetter over 200 000 personer innen landbruk, matindustri og servering.

I takt med økende krav til kompetanse generelt og et kommende generasjonsskifte i flere deler av bransjen, har bransjen et økende behov for fagarbeidere.

Sterkt fallende rekruttering

Rekrutteringen til utdanningsprogrammet restaurant- og matfag er imidlertid sterkt fallende og har vært det over lang tid. Frafallet fra utdanningen er stort.

I januar 2020 satte regjeringen derfor ned et rådgivende utvalg for å identifisere de viktigste utfordringene og foreslå tiltak for å øke rekrutteringen både til utdanningen og til bransjen.

Trygge og interessante arbeidsplasser

Matnasjonen Norge

Regjeringens strategi for Matnasjonen Norge understreker behovet for kompetanse og kunnskap både blant profesjonelle aktører i verdikjeden for mat, men også blant forbrukere.

Gå til presentasjonen

Matnasjonen Norge - strategi

Utvalget har vært bredt sammensatt med representanter fra skoleeiere/fylkeskommuner, matindustrien, restaurant og storkjøkken, lokalmat og reiselivsbransjen.

Det rådgivende utvalget konstaterer at mat- og måltidsbransjen har gode arbeidsmuligheter i form av trygge og interessante arbeidsplasser innenfor et bredt spekter av ulike arbeidsplasser og fag.

Elise Sollie Syversen (18) trives som butikkslakterlærling

Elise Sollie Syversen trives godt som butikkslakterlærling hos Meny Røa. (Foto: Jørgen Nordby)

Elise Sollie Syversen (18) begynte som butikkslakterlærling ved Meny på Røa i høst, og synes det er en spennende karriere. Hun deltok under overleveringen av rapporten.

– Jeg trives veldig godt med mine kolleger, og synes også det er veldig morsomt og lærerikt. Det er litt stas å jobbe for en så stor bedrift som Meny. Først ønsket jeg å bli slakter, men å få lærlingeplass som vanlig slakter er vanskelig. Derfor ble jeg glad når jeg fikk lærlingeplass hos Meny som butikkslakter. Jeg er utrolig stolt av jobben min, sier Sollie Syversen.

Meny har i alt 200 lærlinger, og legger stor vekt på å ha fagfolk i butikkene sine.

Pressemelding fra Regjeringen.no

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS