Fra venstre Ståle Gausen (konserndirektør i Grilstad AS), Guro Espeland (daglig leder i Jæder Ådne Espeland AS), Terje Wester (påtroppende daglig leder Gudbrandsdal Slakteri AS), Jørgen Wiig (konsernsjef Grilstad AS), Terje Jonny Sveen (styreleder Gudbrandsdal Slakteri AS) og Noralf Espeland (styremedlem i Jæder Ådne Espeland AS og Gudbrandsdal Slakteri AS). (Foto: Gudbrandsdal Slakteri)
Fra venstre Ståle Gausen (konserndirektør i Grilstad AS), Guro Espeland (daglig leder i Jæder Ådne Espeland AS), Terje Wester (påtroppende daglig leder Gudbrandsdal Slakteri AS), Jørgen Wiig (konsernsjef Grilstad AS), Terje Jonny Sveen (styreleder Gudbrandsdal Slakteri AS) og Noralf Espeland (styremedlem i Jæder Ådne Espeland AS og Gudbrandsdal Slakteri AS). (Foto: Gudbrandsdal Slakteri)

Bygger Norges mest bærekraftige slakteri

Lokale bønder og Jæder får med seg Grilstad på eiersiden i nye Gudbrandsdal Slakteri. Terje Wester er ansatt som daglig leder i det nye slakteriet.

Publisert

Det skapes ny historie på Otta når et stort antall bønder og kjøttprodusentene Jæder og Grilstad sammen med fire kommuner investerer i alt 300 millioner i å bygge og drive Gudbrandsdal Slakteri.

Både slakting, skjæring og foredling av storfe og småfe skal foregå på det som blir Norges mest bærekraftige slakteri. Byggingen starter allerede neste år.

Lokale arbeidsplasser

Gudbrandsdal Slakteri skal bruke lokale ressurser og skape lokale arbeidsplasser. Gudbrandsdalen har en betydelig husdyrproduksjon som nå skal foredles lokalt. Nå ser eierne fram til å bygge et solid og bærekraftig slakteri som i samarbeid med produsenter, samarbeidspartnere og kunder skal bidra til produksjon og foredling av gode norske råvarer.

Ta vare på norsk landbruk

Eierne er opptatt av å ta vare på norsk landbruk. De håper at eierskap i det lokale slakteriet vil gi ekstra motivasjon til den nye generasjonen som vurderer om de skal overta familiegårdene.

Ambisjonene for det nye slakteriet samsvarer med målene til Jæder og Grilstad. De legger avgjørende vekt på kvalitet, gode, norske råvarer og et bærekraftig landbruk. Alt dette er på plass med etableringen av Gudbrandsdal Slakteri.

Engasjerte kommuner

Kommunene og mange bønder i Nord-Gudbrandsdal har jobbet med å få på plass et nytt slakteri på Otta helt siden Nortura for to år siden la ned sitt slakteri.

Vertskommunen Sel stiller med tomt til det nye slakteriet og er aksjonær i eiendomsselskapet sammen med nabokommunene Vågå, Nord Fron og Lom. Tett og godt samarbeid med kommunene har gjort det mulig for Jæder og Grilstad å gå inn som eiere i Gudbrandsdal Slakteri.

Kompetanse

Grilstad og Jæder er solide selskaper med lang fartstid og mye kompetanse på slakting, skjæring og foredling. De to kjøttprodusentene, som har mye felles i verdigrunnlaget, går inn som langsiktige partnere i det nye slakteriet i Gudbrandsdalen.

Begge vil bidra positivt til Gudbrandsdal Slakteri med varemerker og kompetanse på varemerkebygging.

Daglig leder på plass

Terje Wester er ansatt som daglig leder i det nye slakteriet. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Fatland Jæren AS. Han vil tiltre 1. januar 2022.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS