Horecabransjens Ærespris

Gjennom mange år har NHO Reiseliv og magasinet Horeca delt ut prisene Årets restauratør og Årets hotelleder. Fra og med nå blir de to prisene slått sammen til én pris; Horecabransjens Ærespris. Hedersprisen deles ut første gang av administrerende direktør i NHO Reiseliv og juryleder for prisen, Kristin Krohn Devold, på Smak-bransjefesten After Eight 6. februar 2014.

Publisert

Prisen blir delt ut til en ledende aktør i bransjen, som har fremhevet seg betydelig innenfor overnattings- og/eller serveringsbransjen gjennom mange år.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv og juryleder for Horecabransjens Ærespris, Kristin Krohn Devold, deler ut prisen.

Horecabransjens Ærespris vil deretter bli delt ut utelukkende på Smak-arrangementene, som per nå arrangeres hvert tredje år, og vil derfor bli en høythengende pris i bransjen.

Eksempler til etterfølgelse

Hvorfor etableres denne nye prisen?

– Ledende aktører i horecabransjen som over tid har lyktes, fortjener å bli beæret med en høythengende pris, samtidig som bransjen trenger eksempler til etterfølgelse. Det sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv og leder av juryen for den nye æresprisen.

Med seg i juryen har hun Nils Vanebo, styreleder i Ask Media AS som utgir det ledende bransjebladet Horeca, som ellers stiller med redaktør Morten Holt i juryen. Det fjerde jurymedlemmet kommer fra NHO Reiseliv, Richard Hagel.

Fremmet mat og drikkekulturen

Kriteriene for å bli kandidat til å vinne prisen?

– Vinneren skal ha arbeidet for å fremme mat- og drikkekulturen Norge eller i utlandet, og/eller vært markant i horecabransjen. Det betyr at kandidatene ikke bare skal veies for fortjenstfull innsats siste år eller siste to–tre år, men for hva de har utrettet over tid, gjerne livsverk som står – og står seg, poengterer jurymedlem Richard Hagel.

Vinneren skal ha vært en forbilledlig arbeidsgiver med etisk standard som målestokk: Kvaliteten på HRM og særlig bredt på rekruttering av lærlinger. Gode/tilfredsstillende økonomiske resultater over tid, er også et viktig kriterium. Videre bør vinneren ha stått for nyskapning, forankret i norsk virkelighet

After8

Prisen vil altså bli delt ut av på Smak-bransjefesten After8, et vrimlearrangement som arrangeres i Folketeaterpassasjen på kvelden torsdag 6. februar.

Foruten et originalt tegnet diplom, gitt av Ask media/Horeca, får prisvinneren et originalt kunstverk, gitt av NHO Reiseliv.

Les mer om prisen i magasinutgaven av Horeca (nummer 8 2013)

Powered by Labrador CMS