Matomsorgsprisen Jannicke Gurijordet nett

Kandidater til Matomsorgsprisen 2009

Hvem fortjener pris for sin innsats i matomsorgen? Vet du om noen som er en foregangsperson i institusjonskjøkken eller kantine? Kanskje har du har sett en bedrift eller et kjøkken som gjør noe utover det vanlige? Noen som bidrar til bedre matomsorg for beboere og brukere? Fristen for å sende inn forslag på vinner av Matomsorgsprisen 2009 er 15. desember.

Publisert

Matomsorgsprisen 2009 deles ut på Matomsorgsdagen den 5. februar neste år i forbindelse med Smak09 på Lillestrøm.

Juryen tar imot forslag på kandidater til prisen fram til 15. desember.

Juryen

Juryen består av leder Ivar Villa (Fazer Amica Norge), Janicke Gurijordet (vinneren av Matomsorgsprisen 2008) og Odd H. Vanebo, tidligere redaktør i Horeca.

Les også: Matomsorgsprisen 2008 til Jannicke Gurijordet

Sekretær for juryen er Elisabeth Strøm, som er redaktør i Kjøkkenskriveren.

Prisen er et originalt kunstverk, et diplom og 30 000 kroner i stipend.

Vedtekter for Matomsorgsprisen

Formål:

Formålet med Matomsorgsprisen, instituert av bladet Horeca og Kost- og ernæringsforbundet, er å understøtte og motivere aktører i norsk matomsorg som bidrar til innovasjon og kvalitetsheving til hele fagets og bransjens beste. Med aktører i norsk matomsorg menes institusjoner, kantiner og personalrestauranter og foretak basert på matomsorg og overnatting knyttet til institusjoner.

Kriterier:

Hovedkriterier for å bli vurdert som kandidat til prisen, er å ha gjennomført en innovativ innsats som kan komme hele faget til gode. Prisen tildeles enkeltpersoner eller bedrifter/institusjoner. Innovasjonen kan være knyttet til:

* Bedre måltidskvalitet både med hensyn til ernæring og trivsel.

* Utprøvd bruk av systemer og metoder som kan bli normdannende for flere.

* Organisering og ledelse som gir økonomisk uttelling.

* Personalledelse (for eksempel at alle medarbeiderne får utnyttet sine evner og kvalifikasjoner best mulig, kontinuerlig kompetanseheving, kunnskapsdeling, trivselskapende tiltak osv).

Før en vinner kåres, må resultatene av innovasjonen være dokumentert.

Forslag innen 15. desember

Forslag på kandidater - med begrunnelse - sendes til elisabeth.strom@delta.no innen 15. desember.

"
Powered by Labrador CMS