Matomsorgsprisen 2008 er tildelt Janicke Gurijordet. Her på scenen med deler av juryen.

Matomsorgsprisen 2008 til Janicke Gurijordet

Matomsorgsprisen 2008 ble tirsdag tildelt Janicke Gurijordet ved Nøtterøy sentralkjøkken "som ansvarlig for å ha utviklet institusjonskjøkkenet til en forbilledlig arbeidsplass både med hensyn til arbeidsmiljø og kvaliteten på produktene som leveres".

Publisert

Janicke Gurijordet representerer en ny generasjons matomsorgsledere.

Hun ble i 2004, 29 år gammel, ansatt som kjøkkensjef ved Gipø bo- og behandlingssenter. Hun har vært en sterk pådriver for den enkelte pasients valgfrihet ved måltidene.

Kjøkkenpersonalet deltar som frokostverter på avdelingene, og det er innført meny med to alternative middagsretter hver dag.

Med menyvalg har lokal tradisjonsmat kommet inn igjen i menyene, til stor glede for beboerne.

150.000 måltider

Nøtterøy sentralkjøkken er knyttet til Gipø bo og behandlingssenter (Gipø BBS), som har 119 pasienter fordelt på seks avdelinger.

I tillegg lages maten til dagsenterbrukere, omsorgsboliger, eldresentre og hjemmeboende.

Under Gurijordets ledelse har Nøtterøy sentralkjøkken vunnet anbud for levering av middag til Vestfoldklinikken og Tjøme kommune.

I 2007 ble det produsert nærmere 150 000 måltider eller 2872 måltider ukentlig.

Uavhengig jury

Prisen som er instituert av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca, er delt ut to ganger tidligere.

Tidligere vinnere er Albert Brouwer og Harald Birkeland.

Vinneren får et originaldesignet diplom, et stipend på kroner 30.000 gitt av Kost- og ernæringsforbundet og Tine og et kunstverk gitt av Vanebo Fagpresse AS.

Juryen

En uavhengig jury med Terje Størkersen, seksjonssjef ved Rikshospitalet, som leder, forestår kåringen.

Med seg i juryen har han Unn Karin Olsen, redaktør av Kjøkkenskriveren, og Odd H. Vanebo, tidligere redaktør og nå seniormedarbeider i Horeca.

Powered by Labrador CMS