B S Lerøy og R Tangvik Haukeland

Seminar og pris på Matomsorgsdagen 5. februar 2009

Hvis ikke pasienten kommer til maten, må maten komme til pasienten. - Mat i pasientbehandlingen, er rammen for seminarene på Matomsorgsdagen 2009, som arrangeres i forbindelse med Smak09.  Da vil også Matomsorgsprisen bli utdelt. Det opplyser Britt R. Sørø, leder i Kost- og ernæringsforbundet som arrangerer Matomsorgsdagen.

Publisert

Sørø vet at det er mange som vil legge seg i selene for å kvalifisere seg som kandidat.

- Hovedkriteriet for å bli vurdert, er å ha gjennomført en innovativ innsats som kan komme hele faget til gode. Prisen, som ble instituert av fagbladet Horeca og Kost- og ernæringsforbundet i 2006, kan tildeles enkeltperson, eventuelt hele bedriften eller institusjonen, fremholder Sørø.

På Smak09 kåres den fjerde vinneren av den høythengende prisen.

Diplom, kunstverk og stipend

Selve prisen består av et originalt diplom, et kunstverk og et stipend. Alle kan fremme forslag, som stilles til juryens sekretær, redaktør i Kjøkkenskriveren Elisabeth Strøm: elisabeth.strom@delta.no. Fristen for å sende inn forslag er satt til 15. desember.

Juryen består av leder Ivar Villa, Fazer Amica Norge, Janicke Gurijordet, vinneren av Matomsorgsprisen 2008 og Odd H. Vanebo, seniormedarbeider i Horeca.

Faglig sterkt seminar

Det vil bli et faglig interessant og sterkt seminar på Matomsorgsdagen 5. februar, poengterer Britt S. Sørø:

- Først vil Janicke Gurijordet ved Nøtterøy sentralkjøkken, vinner av

"

Matomsorgsprisen 2008, fortelle hva som ble gjort "for å skape et godt arbeidsmiljø og et forbilledlig institusjonskjøkken", som det het i juryens begrunnelse.

"Når mat er beste medisin"

Det er temaet for foredrag nr. to: Sykdomsrelatert underernæring er svært vanlig og rammer hundretusener av syke mennesker hvert år. Tilstanden medfører et forverret sykdomsforløp med unødig lidelse og forlenget sykdomsperiode for pasienten. Helse Bergen forebygger og behandler underernæring med fristende mat hvor kjøkkenfaglig personell jobber i nær kommunikasjon med pasienter.

Det blir en presentasjon av Helse Bergens ernæringsstrategi - om bakgrunn, gjennomføring og resultat ved klinisk ernæringsfysiolog Randi J. Tangvik, ernæringskoordinator i Helse Bergen.

Men hun blir ikke alene om presentasjonen av pilotprosjektet på Haukeland: Kjøkkenpersonalets rolle i alle ledd, fra planlegging og produksjon til individuell tilrettelegging og servering, er temaet for avdelingssjef for 4K (kjøkken-kantine-keitering-konferanse), Britt Lerøy.

Powered by Labrador CMS