Smak09 logo

Også med convenienceprofil

Smak09 blir ikke en messe bare for horeca, men også for dagligvare generelt og convenience og KBS spesielt.

Publisert

– Vi forholder oss til convenience som en ny, sterkt voksende bransje som bør vies spesiell oppmerksomhet, sier messegeneral Trond Andersen. Han svarer på spørsmålet: Hvorfor bør aktørene i convenience orientere seg mot og utnytte Smak09?

Kan gi økt konkurransekraft

– Til Smak09 kommer storbrukere, innkjøpere og beslutningstakere for å få ideer, se nyheter og finne løsninger som kan gi økt konkurransekraft. Aktørene i convenience vil treffe et samlet fagmiljø med den beste kompetansen, fremholder Andersen.

Stor nytte

– Vår klare ambisjon er at de skal få stor nytte av å besøke Smak09, som et optimalt messebesøk gir:

• Kompetansepåfyll

• Oppdatere seg i bransjen

• Treffe leverandørene og en samlet leverandørbransje

• Få med seg produktnyheter og lanseringer

• Treffe kolleger

• Treffe et samlet fagmiljø

• Sosialt samvær

Spesielt invitert

– Når det gjelder besøkende som er direkte knyttet til og har sitt ståsted i convenience, kommer vi til å invitere spesielt kjedene, ferskvaresjefene i dagligvare og aktørene i conveniencekanalen (med KBS). Vi når dem via e-post, annonser i deres fagmedier, DM, via våre egne hjemmesider og via utstillerne.

Kompetansepåfyll

– Jeg er sikker på at de ikke vil bli skuffet. Med hensyn til kompetansepåfyll kan de velge og vrake i et stort seminarprogram, bl.a. ”Hvem skal lage og servere den spiseklare maten – Mega Food Trends, hvor trendanalytikeren Mike Hohnen titter i glasskulen: Food Service vinner over Food Retail – serveringsnæringen og dagligvarehandelen flyter sammen”. Like interessant bør seminaret være som er skreddersydd for den nye bransjen: ”Kvinner styrer conveniencekanalen”, hvor Elisabeth Hurleen i MIX, Hilde Fagerli Pihl i Statoil og Cathrine Stange i Reitan Servicehandel foredrar. Det blir et eget seminar om ”Økologi på menyen”, og tidsaktuell er dessuten ”Hygiene og matsikkerhet – Den nye hygienepakka med HACCP – en ny virkelighet både for leverandør og kunde".

Enda større og bedre

4Messer i 2006 ble en kjempesuksess, karakterisert som ”som en av Skandinavias største og den klart beste”. – Smak09 blir enda større og bedre. Utstillerlisten er nesten proppfull tre måneder før Smak09 åpner 3. februar 2009, opplyser Trond Andersen.

Om arrangementet

Smak09 arrangeres 3.–6. februar 2009 på Norges Varemesse i Lillestrøm. Smak09 vil være det viktigste møtestedet for alle aktører innen hotell, restaurant, catering, café, kantine, institusjon, service-, dagligvare- og faghandelsmarkedet, samt varehandelen i 2009.

Powered by Labrador CMS