Pål H. Stenberg fikk Matomsorgsprisen i 2016. Her sammen med juryleder Ivar Villa. (Foto: Morten Holt)

Har du en kandidat til Matomsorgsprisen 2017?

Matomsorgsprisen skal deles ut for 12. gang i 2017. Prisen deles ut til fagpersoner i kantiner eller institusjoner som gjør en forskjell. Har du en kandidat til den anerkjente prisen?

Publisert
Matomsorgsprisen i 2015 gikk til Hundsund skolerestaurant v/Liselotte Bjelke (nummer to fra høyre). Ellers fra venstre Bente Tangstad-Juul (styreleder for Hundsund skolerestaurant), kjøkkensjef på Hundsund skolerestaurant, Tom Christian Engeli og Elisabeth Rusdal (Kvinne og familieforbundet). (Foto: Morten Holt)

Matomsorg er ikke bare å tilby et måltid. Matomsorg dreier seg om helhet.

Det dreier seg om at rammen rundt måltidet er hyggelig, at måltidet er vel tilberedt, med utgangspunkt i gode råvarer og ernæringskunnskap. Det dreier seg om å ønske sine gjester eller pasienter vel. Juryen er ute etter de særdeles gode eksemplene.

Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats for god matomsorg i institusjoner eller kantiner? Send ditt forslag med begrunnelse til post@matomsorg.no.

Fristen for å nominere kandidater er 1. september 2017.

Dette ser juryen etter

Juryen ser etter kandidater som:

* Bedrer kvaliteten på måltidet med tanke på råvarer og ernæring

* Ser nytten og viktigheten av å ha trivsel rundt måltidet

* Gjør nyskapende arbeid som kan komme hele kokkfaget til gode

* Aktivt sørger for å heve og utnytte medarbeidernes kompetanse

* Systematisk arbeider for et godt arbeidsmiljø

Her kan du fremme din kandidat

Du finner også informasjon, vedtekter og aktuelle skjemaer på Matomsorg.no.

Her kan du fremme din kandidat.

Tips til kandidater kan også sendes til post@matomsorg.no.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Matomsorgsprisen

Bak Matomsorgsprisen står Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca/Horecanytt.no. Hensikten er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg.

Prisen består av et kunstverk av polsk-israelske Zamy Stenovitz (1951-2000), et stipend på 30 000 kroner, samt et originaldesignet diplom.

Prisen deles ut på høsten hvert år i forbindelse med Tines fagseminarer.

Du kan lese mye mer om Matomsorgsprisen her

Du finner ellers vedtekter og skjemaer på Matomsorg.no

Disse har fått Matomsorgsprisen

2006: Albert Brouwer, Sunndal kommune

2007: Harald Birkeland, ISS Catering

2008: Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken

2009: Gunnar Kvamme, St. Olavs Hospital

2010: Henning Stordal, Fazer Food Services

2011: Heracleum bo- og servicesenter, Tromsø

2012: Nils Terje Tangnes, Steffensrud Rehabiliteringssenter, Vestre Toten

2013: Bærum Storkjøkken v/Hanne Hagen-Jensen

2014: Bjørn Erik Vangen, Fosen folkehøgskole

2015: Hundsund skolerestaurant v/Liselotte Bjelke

2016: Pål H. Stenberg, Fagmyndighet Forpleining, Forsvaret

2017: ?

Powered by Labrador CMS