Nytt stort Jarlsberg-anlegg i Irland

Tine skal bygge et nytt stort produksjonsanlegg for Jarlsberg i Irland.

Publisert

I en pressemelding heter det at Jarlsberg for Norge skal lages i Norge, og Jarlsberg for utlandet skal lages i utlandet. Tine eksporterer årlig rundt 10 000 tonn Jarlsberg-ost.

Tine har produsert Jarlsberg utenfor Norge i flere år, men vil øke kapasiteten med et nytt anlegg i Irland.

Dairygold i Irland

Tine tar sikte på å danne et samarbeid med Dairygold i Irland for dette prosjektet. Forslaget det arbeides videre med innebærer at det bygges et produksjonsanlegg for Jarlsberg-hjul med umiddelbar tilknytning til eksisterende Dairygold-anlegg. Dairygold er et selskap Tine kjenner godt gjennom et samarbeid over 10 år. Tine eksporterer årlig rundt 10 000 tonn Jarlsberg, og det nye anlegget skal minst håndtere en tilsvarende mengde.

Utvider utenlandsproduksjonen

«Tine ønsker å tilpasse virksomheten for å sikre levering av Jarlsberg utenfor Norge. Vi starter derfor planleggingen av et Jarlsberg-anlegg i Irland for å utvide produksjonen der. Eksportstøtten fases ut i løpet av 2020. Dette vil gjøre eksport av Jarlsberg fra Norge ulønnsom. Dagens Jarlsberg-eksport baserer seg på ordningen med eksportstøtte. I WTO er det enighet om at ordningen med eksportstøtte skal opphøre og norske myndigheter har besluttet å fase denne ut i løpet av 2020», heter det i pressemeldingen.

Jarlsberg utgjør stor andel av utenlandsomsetningen

– Tine har vurdert ulike muligheter for eksport uten støtte, og konkludert med at eksport av Jarlsberg i dagens markedssituasjon ikke på noen måte vil være lønnsomt. Det er viktig for Tine å ta vare på de verdiene den norske bonden har bygget opp internasjonalt, hvor merkevaren Jarlsberg står for en stor del av Tines internasjonale omsetning på 3,1 milliarder kroner, sier styreleder Trond Reierstad i Tine.

– Det internasjonale markedet forsynes i dag med norske merkevarer både gjennom merkevareeksport fra Norge og gjennom merkevareproduksjon i USA og Irland. Når det gjelder Jarlsberg, ønsker Tine å forsyne markedene internasjonalt ved å øke produksjonen i Irland i tråd med Tines strategi, sier konserndirektør for Tines internasjonale virksomhet, Bjørn Moldskred.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS