Kasper Christensen, Antje Gonera og Stine Alm Hersleth har sammen med blant annet Einar Risvik skrevet boken for og om innovasjon i norsk matproduksjon. (Foto: Jørn Are Berg-Jacobsen/Nofima)
Kasper Christensen, Antje Gonera og Stine Alm Hersleth har sammen med blant annet Einar Risvik skrevet boken for og om innovasjon i norsk matproduksjon. (Foto: Jørn Are Berg-Jacobsen/Nofima)

Bok om innovasjon i norsk matproduksjon

I forkant av Grüne Woche, som starter 20. januar i Berlin, lanserer Nofima og seniorforsker Antje Gonera boken «Fra innsikt til effekt», for og om innovasjon i norsk matproduksjon. Hun har skfevet boken sammen med blant andre Kasper Christensen, Stine Alm Hersleth og Einar Risvik.

Publisert

«Dette er en bok om innovasjon i verdikjeden for mat som beskriver både små og større innovasjoner som har funnet sted blant norske matprodusenter de siste tiårene, og hvor Nofima har ofte vært med på innovasjonsreisen. Her fortelles suksesshistorier, og ikke minst hvorfor de er blitt en suksess. Boken gir en forståelse for hvordan synet på mat har endret seg i løpet av de siste 30 årene. Hvordan gode råvarer, stolthet og forståelse for hva kundene ønsker seg, fører til salgssuksess for lokalmatprodusenter så vel som for større produsenter, sier bokens redaktør seniorforsker Einar Risvik. Han legger til at viktige forutsetninger har vært offentlig finansiering til så vel forskning og starthjelp for bedriftene som rådgivning basert på matfaglig kompetanse», heter det i en pressemelding.

Nofimas involveringsstrategi

Relasjonsbygging starter gjerne i det små og når tilliten øker, skapes de gode ideene som blir til større prosjekter over tid. Flere bedrifter som har blitt med Nofima inn i forskningens verden startet med et besøk av en fagperson, videre inn i nettverk og deretter i nasjonale og sågar internasjonale forskningsprosjekter. Det har vært en strategisk føring fra Nofima å tilrettelegge for denne reisen. Involveringsstrategien har vært sentral i mange av innovasjonene som beskrives i boken.

Forfatterne av boken «Fra innsikt til effekt» beskriver bakenforliggende forhold som kan ha betydning for innovasjon, og eksempler på utviklingstrekk i samfunnet kobles med innovasjonsteori. Målet er å skape forståelse av mangfoldet og mulighetene for innovasjon. Eksemplene er tenkt å gi nyttig læring og inspirasjon til videre arbeid med innovasjon.

Innovasjon kan også oppstå i et landsovergripende, større perspektiv. Ny Nordisk Mat er et slikt eksempel.

Med utgangspunkt i historien om Ny Nordisk Mat beskriver forfatterne de politiske og kulturelle rammebetingelsene, og forteller gjennom eksempler hvordan et slikt overordnet, innovativt konsept kan gi grunnlag for ulike typer innovasjon.

Vekk fra prisfokuset

Mange av eksemplene i boken illustrerer en strategi for innovasjon som passer for et høykostland som Norge. Det vil si innovasjoner som legger vekt på høy opplevd kvalitet fremfor å fokusere på pris.

– For at kunnskap skal bli til innsikt, som igjen skal bli til verdiskaping, er det mange faser man må gå gjennom, men viktigst av alt er at prosessen flyter framover og ender opp som penger i kassen, sier seniorforsker Antje Gonera, som leder Nofimas strategiske forskningsprogram innen matinnovasjon.

Fakta om boken og forskning

I boken presenteres hovedsakelig innovasjoner basert på produkter fra norsk landbruk, finansiert med midler fra Landbruks- og matdepartementet, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, Forskningsmidler for jordbruk og matindustri, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, EUs rammeprogram og gjennom direkte finansierte industrioppdrag.

Boken koster kr 298 kroner, og fås kjøpt ved å kontakte Einar Risvik eller Antje Gonera.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS