Illustrasjonsfoto: MatPrat.no

Opplysningskontor styrker samarbeidet

Fra 1. januar 2021 overtok MatPrat driften av Opplysningskontoret for brød og korn (OBK).

OBK opprettholdes som eget opplysningskontor med samme formål og funksjon, men aksjeselskapet som tidligere sto bak driften blir avviklet.

– Samarbeidet med MatPrat vil gi generisk markedsføring av norskprodusert brød og korn et løft, ved at vi får tilgang til matprat.no og MatPrats sosiale medier og kommunikasjonsapparat i tillegg til våre egne etablerte digitale kanaler, forteller fagsjef for brød og korn, Torunn Nordbø.

– Det vil også gi mer effektiv utnyttelse av de midlene som aktørene bak Opplysningskontoret for brød og korn bidrar med, fordi samarbeidet vil gi et sterkere fagmiljø, skape økonomiske og markedsmessige synergier og større forutsigbarhet for virksomheten.

Fremme kornprodukter

Direktør for MatPrat, Dag Henning Reksnes: (Foto: MatPrat/Alexander Benjaminsen)

– Vi er glade for at dette samarbeidet nå blir enda sterkere, og at vi sammen kan bidra til å fremme omsetningen av norskprodusert korn, brød og andre kornprodukter. MatPrat er Norges ledende kanal for inspirasjon og informasjon om mat og matproduksjon, og vi ser frem til at norskprodusert korn og bakervarer nå inngår i formidlingsvirksomheten vår, uttaler direktør for MatPrat, Dag Henning Reksnes, i pressemeldingen.

MatPrat

Opplysningskontoret for egg og kjøtt, MatPrat, er finansiert av den norske egg- og kjøttproduserende bonden gjennom omsetningsavgiften. For Opplysningskontoret for brød og korn skjer finansieringen gjennom omsetningsavgiftsmidler på korn i kombinasjon med direkte tilskudd fra møller, bakere og leverandører til bakerbransjen.

Generisk opplysnings- og informasjonsvirksomhet er formålet med begge kontorene, som legger Helsedirektoratets kostråd til grunn for sin kommunikasjon.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS