Nå skal rekrutteringen bli bedre til restaurant- og matfag. (Illuatrasjonsfoto: Arkiv)

Ny stiftelse skal bedre rekrutteringen

Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL), NHO Reiseliv, Scandic Hotels, Mat & Drikke Gruppen og ASKO er bidragsytere til en nyetablert stiftelse for rekruttering til restaurant- og matfag.

Publisert
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Stiftelsens (Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag) formål er å øke rekrutteringen til restaurant- og matfag på videregående skole, og sørge for at flere har dette som førstevalg.

For å rekruttere til faget og bransjen, er det ønskelig å bevilge midler til tiltak som fremmer interessen for restaurant- og matfag, og som gir kunnskap om dette.

Flere skal velge restaurant- og mat. (Illustrasjonsfoto: Arkiv)

Slik kan midlene fordeles

Midlene vil for eksempel kunne fordeles til:

* Rådgivere på ungdomsskoletrinnet.

* Elever i ungdomsskolen.

* Foreldre til elevene gjennom FAU/FUG.

Instanser med eierskap til aktuelle skoler/skoleplasser på kommune- eller fylkesnivå.

Eksempler på aktiviteter det kan søkes støtte til:

* Ulike tiltak som fremmer yrkesområdene, og som er med på å skape større kunnskap og forståelse for innholdet i fagene.

* Frikjøp av dedikerte unge kokker med høy «status» blant ungdom, som kan bidra til å markedsføre/fremme faget.

* Deltagelse på ulike yrkes- og/eller utdanningsmesser.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

* Tiltak som utvikler gode kokketalenter.

Kan søke midler

Disse fem er bidragsytere i oppstartsfasten.

Offentlige og private aktører innenfor opplæring, kurs og entreprenørskap kan søke midler av stiftelsen. Søknaden om midler må inneholde en prosjektbeskrivelse som gjør rede for hvilke tiltak som skal gjennomføres, når og med hvilke ressurser.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde et detaljert budsjett som gjør rede for prosjektets totale budsjett og hva bevilgede midler skal brukes til. Stiftelsen kan bevilge opp til 50 prosent av prosjektets totale budsjett.

Bidragsyterne

Stiftelsen har bidragsytere som yter midler, materiell eller andre ytelser. Ved oppstart er følgende bidragsytere: Norges Kokkemesteres Landsforening, NHO Reiseliv. Scandic Hotels Norge AS, Mat & Drikke Gruppen AS og ASKO Norge AS.

Operativ i løpet av sommeren

Det vil være tre søknadsfrister i året; 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Stiftelsen forventes å være operativ og klar til å behandle søknader i løpet av sommeren 2016.

Søknader sendes til post@nkl.no

Første søknadsfrist blir 1. oktober 2016.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS