Mills lanserer matpakkeservering

Mills arbeider med å etablere matro i Norge. Nå skal selskapet arbeide for at Norge får en ny skolematordning, og setter i gang en prøveordning med matpakkelevering til hjem og skoler.

Publisert

Prosjektet går ut på at Mills over en fire ukers periode leverer matpakker til tre barneskoleklasser og hele hundre barnefamilier. Matpakken utvikles i et samarbeid med kokker og ernæringsfysiologer, og pilotprosjektet gjennomføres i september.

– De aller fleste foreldre gjør en god innsats med å lage gode matpakker til barna sine hver dag. Samtidig vet vi kvaliteten på hva barna spiser kan variere en hel del. Mange har med næringsfattige matpakker, flere lar vær å spise den og så mange som 80.000 grunnskoleelever har har ikke med matpakke på skolen i det hele tatt. Vi mener alle barn bør ha de samme ernæringsmessige forutsetningene for god læring. Derfor er det på tide å se om vi kan få fart på skolematordningen på en ny og praktisk måte, sier administrerende direktør i Mills, Knut K. Heje i en pressemelding.

Eneste land i Norden uten skolematordning

Norge er alene om å ikke ha skolematordning i Norden. Det foreligger god dokumentasjon fra andre land om at skolematordning øker trivsel, læringsutbytte og også bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Mills ønsker med dette matpakkeprosjektet å vise at det er fullt mulig å gi alle barn rimelig, god og sunn norsk hverdagsmat på skolen. Målet er å kartlegge erfaringene som både elever, lærere og foreldre gjør seg, og dele resultatene med beslutningstakere i politikken og skolevesenet samt andre aktører som måtte være interessert i å finne løsninger på skolemat for norske barn.

– Mills har i 130 år jobbet med sunn og god hverdagsmat, og nå tror vi det er mulig å legge til rette for skolemat på en mer kostnadseffektiv og realistisk måte. Vi tar ikke politisk stilling, men registrerer at den eneste ordentlig diskusjonen har vært knyttet til det som nesten kunne ligne på restaurantmat på skolene. Nå ønsker vi rett og slett å erverve kunnskap om andre måter å få til skolemat på, sier Mills-sjefen.

Jobber for matro

«Mills matpakkelevering» er en del av det langsiktige samfunnsarbeidet Matro, der Mills jobber med løsninger på en rekke utfordringer knyttet til mat i samfunnet. Matro ble lansert i 2015, og de tidligere prosjektene har fokusert blant annet på spiseforstyrrelser, foreldres matspråk og stress rundt måltidet. Mills vil også undersøke om en god skolematordning vil kunne trygge foreldre på at barna får den næringen de trenger, og at det kan frigjøre tid og redusere stress i en hektisk hverdag.

– Matpakkene utvikles i samarbeid med kokker og ernæringsfysiologer, og blir skreddersydd barnas behov med utgangspunkt i helsemyndighetenes kostholdsråd, sier Heje.

PS! I dag, 7. juni, arrangerer Skolematens Venner, et seminar om mat i skolen på Frydenberg skole (fra klokka 12.00 til 12.30).

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS