Konsernsjef for Kavli, Erik Volden. (Foto: Kavli)

Kraftig Kavli-vekst gir rekordoverføring til gode formål

Det norskeide matvarekonsernet Kavli hadde i fjor en så kraftig organisk vekst at de nå kan øke sitt årlige bidrag til Kavlifondet til hele 100 millioner.

Publisert

Omsetningen steg fra drøye tre milliarder i 2016 til over 3,3 milliarder i fjor. Driftsresultatet i samme periode økte med hele 11,3 prosent fra 269,8 millioner kroner til 300,2 millioner.

Sikter mot milliarden

Kavlifondet er konsernets eneeier og deler ut midler til humanitært arbeid, forskning og kultur. Fondet har i takt med konsernets positive utvikling de siste årene økt støtten til allmennyttige formål betydelig.

– Vi har lenge hatt en ambisjon om å kunne øke årlige bidrag til Kavlifondet til 100 millioner, og dette målet har vi nå nådd. For Kavlis ansatte er eierskapet og det økende bidraget til gode formål en viktig motivasjonsfaktor, og noe som gjør Kavli til en unik arbeidsplass, sier konsernsjef Erik Volden i Kavli.

I 2017 delte konsernets eier, Kavlifondet, ut hele 82,2 millioner kroner til gode formål, og har i dag 45 aktive prosjekter i 17 land. Mens 60 prosent av midlene gis til humanitære prosjekter, går henholdsvis 30 og 10 prosent til forskning og kultur.

– Men det stopper ikke her. Vi har nemlig satt oss et betydelig mål for de nærmeste åtte årene. Fra og med i år og frem til 2025 satser vi på at vi til sammen skal kunne overføre en milliard til fondet. Det er et særdeles ambisiøst men slett ikke urealistisk mål, sier Volden.

Q-Meieriene er den viktigste årsaken

Kavlikonsernet er i Norge mest kjent for sitt eierskap i O. Kavli og Q-Meieriene. De har også virksomhet i Sverige, Finland og Storbritannia. Ifølge Volden er det spesielt salgsutviklingen i de norske datterselskapene, med QMeieriene i spissen, som er årsaken til den positive salgsutviklingen. Blant annet lanserte Q-Meieriene i 2015 pose som nytt emballasjeformat i den norske meierisektoren, og akkurat dette formatet har hatt en betydelig salgsvekst i 2017.

– I fjor har vi nytt godt av den langsiktige satsingen på forbrukerdrevet innovasjon som vi har jobbet med i flere år. Det er veldig godt å se at tiltakene vi gjør gir oss en organisk vekst langt over sammenlignbare selskap, sier Volden.

Brexit-usikkerhet påvirker resultatene i Storbritannia

Mens konsernets virksomheter i Sverige og Finland hadde en god organisk vekst og påfølgende god resultatfremgang, hadde Storbritannia en svakere salgsutvikling og fallende resultater. Dette skyldes ifølge Volden blant annet usikkerhet rundt Brexit og omveltninger i dagligvarehandelen.

Vurderer omfattende utvidelse av Q-Meieriene

I år er det 125 år siden Kavli ble stiftet i Bergen av bondesønnen Olav Kavli.

– Konsernet er bedre rustet for fremtiden enn noen gang tidligere. Kontinuerlig forbedring på alt fra salg og markedsføring til produksjon gir et godt grunnlag for fortsatt solide overføringer til Kavlifondet og alle de gode formålene de jobber med, sier konsernsjef Volden.

I jubileumsåret skal det også tas en endelig beslutning om en vesentlig utvidelse av Q-Meierienes produksjonsanlegg på Jæren.

– Kraftig forbedring i egen drift og mer rettferdige konkurransevilkår i meierisektoren i Norge gjør nå at vi kan forberede oss på den største utvidelsen i Q-Meierienes historie. Vi er samtidig ydmyke for at vi møter kraftig konkurranse fra en dominerende konkurrent som hvert år investerer omtrent dobbelt så mye som vi har hatt råd til å investere totalt i Q-Meieriene siden oppstarten i 1999, sier Erik Volden i Kavli.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS