Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Lammekjøtt – hele året

Nordmenn flest spiser lamme- og sauekjøtt kun tre ganger i året, på høsten, til jul og til påske. Nå vil bøndene også selge kjøttet resten av året.

Publisert

– Vi er veldig tradisjonsbundet når det kommer til å spise fårekjøtt. Om høsten spiser vi fårikål, til jul pinnekjøtt, og i påsken spiser vi påskelam, sier Ole G. Hertzenberg i Norsk Sau og Geit.

Fra gammelt av var det vanlig å spise sau og lam rett etter tradisjonell slakteperiode.

Spennende produkter hele året

– I dag tilbyr kjøttindustrien spennende produkter av lamme- og sauekjøtt hele året, men butikkene og kundene har vendt seg til at å spise lammekjøtt er sesongbestemt, sier Hertzenberg.

Det er likevel flere grunner til at nordmenn med fordel kunne kjøpt og spist mer lam og sau.

– Sauer og geiter gjør en stor oppgave med å holde kulturlandskapet åpent ved at de spiser gress, busker og små trær. Uten beitedyr vil flere landskap gro igjen. I tillegg er det god dyrevelferd i sauehold, sier han.

75 prosent i august, september og oktober

Tall fra Nortura viser at 75 prosent av alt lammekjøtt blir solgt i sesongukene august, september og oktober. En del av stykkene blir lagt på lager og solgt på andre tider av året, men høstsesongen er absolutt størst.

– Nå vil sauebøndene få folk til å åpne øynene for det gode og sunne kjøttet. Lørdag 2. juni vil 110 butikker over hele landet servere kjøtt fra sau og geit rett fra grillen, sier Hertzenberg.

Tenke nytt

Undersøkelser viser at nordmenn ville spist mer lammekjøtt dersom det var mer tilgjengelig i butikkene. Hertzenberg mener salget av lammekjøtt har kommet inn i en ond sirkel.

– Mange butikker har liten kjøleplass og er avhengig av god rullering i kjøttdisken. De tar derfor helst inn det de er sikre på at selges fort, altså ikke sau eller lam. En kunde som ønsker lam utenom sesongene vil derfor ikke finne det i butikkene. Dermed mister også kundene interessen, sier Hertzenberg.

Forbruket har gått ned

De siste 30 årene har forbruket av lammekjøtt gått ned med 20 prosent, mens forbruket av storfe, svinekjøtt og fjørfekjøtt har økt. Det selges cirka fire ganger så mye storfe- og kalvekjøtt som kjøtt fra sau og lam, ifølge tall fra Animalia.

– For å øke omsetningen, slik at butikkene tar inn mer saue- og lammekjøtt, må det satses mer på produkter som er enkle å tilberede i en travel hverdag, sier han.

Dessuten er folkeopplysning viktig.

Liten kjennskap til sauekjøtt

– Mange unge i dag har liten kjennskap til sauekjøtt, og de er heller ikke like opptatt av å holde på tradisjonene om å spise sau om høsten og til jul og påske. Samtidig er de kanskje mer åpne for nye og mer utradisjonelle produktvarianter som også passer inn i folks travle hverdag. Som kjøttdeig, kjøttboller og strimler eller skav av lammekjøtt, sier Hertzenberg.

Newswire

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS