Erik Volden hos Kavli. (Foto: Kavli)

Solid vekst for matvarekonsern

Det norske matvarekonsernet Kavli opplevde en solid vekst i 2019 og omsatte for drøyt 3,74 milliarder kroner. Revitaliseringen av selskapets mest tradisjonsrike produkt har bidratt betydelig til veksten.

Kavlikonsernet er et norskeid næringsmiddelselskap med virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

Her hjemme er de mest kjent for smøreostene fra O. Kavli samt melk og yoghurt fra Q-Meieriene. Konsernet er eid av den allmennyttige stiftelsen Kavlifondet, som i fjor delte ut 117 millioner kroner til gode formål innen humanitært arbeid, forskning og kultur.

Revitalisert produktikon

Konsernsjef hos Kavli, Erik Volden. (Foto: Kavli)

Konsernet oppnådde en omsetningsvekst på over 6 prosent i 2019, som betyr at omsetningen steg fra 3,536 milliarder kroner i 2018 til 3,747 milliarder i fjor.

– Den økte omsetningen skyldes at vi har lyktes godt med våre nyskapninger og økt våre markedsandeler innen konsernets viktigste produktkategorier, sier konsernsjef Erik Volden.

Han trekker spesielt frem en suksessfull revitalisering av smøreosten Kavli har solgt i over 90 år, som leverer en organisk vekst på over 9 %.

Økte råvarekostnader og betydelige investeringer

Konsernets årsregnskap viser et noe svakere driftsresultat enn året før, nærmere bestemt 269 millioner kroner i 2019 mot 287 millioner i 2018. Dette er en nedgang på drøyt 6 prosent.

– Vi har en underliggende fremgang i driftsresultatet på 5,5 prosent, men fremgangen er lavere enn målene vi satt oss. Dette skyldes i hovedsak økte råvarekostnader som ikke er tatt ut i pris, samt arbeid med kapasitetsutvidelser ved flere fabrikker, sier Volden.

Konsernet startet i 2019 en stor og fremtidsrettet utbygging av Q-Meierienes anlegg på Jæren, med en anslått kostnadsramme på om lag 750 millioner og planlagt igangkjøring i første del av 2021.

– Det er svært positivt at norske landbruksmyndigheter står for stabile rammevilkår, som gjør det mulig å investere i det norske matmarkedet, sier Volden.

Investeringen i det finske vekstselskapet Verso Food har så langt ikke svart til forventningene, og belaster konsernets resultater i 2019, både gjennom nedskrivninger og igangkjøring av en helt ny fabrikk. Verso satser på vegetariske matvarer med produkter basert på åkerbønnen – også kjent som «Nordens soyabønne».

Utbyttet går til gode formål

Til tross for utfordringene skissert ovenfor, vil konsernet også etter fjoråret overføre et solid utbytte til Kavlifondet. I takt med konsernets utvikling de siste årene, har fondet økt sin støtte til humanitært arbeid, forskning og kultur betydelig.

Det arbeides med å gjøre dette enda mer kjent blant forbrukere, så flere skal få vite at de gjennom å gjøre sine hverdagsvalg i butikken også er med på å gjøre hverdagen litt bedre for andre som trenger det.

– Det er en unik og merkbar stolthet blant alle våre dyktige ansatte, som står på for å skape verdier for gode formål. I et år med tunge investeringer og økt gjeld, overfører vi hele 73 millioner i utbytte til Kavlifondet, sier Kavlis konsernsjef Erik Volden.

Planlagte produktlanseringer og tiltak for kostnadsreduksjon gjør at konsernet forventer vekst i omsetning og underliggende driftsresultat for konsernet i 2020.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS